Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

44 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen 2019-08-22 krachtenveld Giethoorn

  In ons prachtige dorp Giethoorn is sprake van overlast als gevolg van het vaarverkeer in de smalle dorpsgrachten. Voor velen veroorzaakt het huidige vaarverkeer een onaanvaardbare overlast. In het tripartiete overleg van gemeente met Giethoorn Onderneemt en ‘t Gieters Belang is de overlast een onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van het college…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-08-15 fietsenstalling

  Eerder stelde wij al vragen over het fietsparkeren op de markt in Steenwijk. Het college gaf aan dat er ten onrechte geen rekening mee gehouden was. Er zou een pilot komen met een bewaakte fietsenstalling. Echter houdt het college zich daar niet aan. Daarom trekken we weer aan de bel.

  • Gepubliceerd op 16 augustus 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-07-31 stadsgrachten Steenwijk

  Het onderhoud van de stadsgrachten in Steenwijk is zo'n 10 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Onlangs maakten ze onderdeel uit van de Monkey Fun Run in Steenwijk en was zichtbaar dat er veel rommel en bagger in lag. De grachten maakten onderdeel uit van de verdedigingswerken tegen de Spanjaarden. Daarnaast zijn schone grachten goed…

  • Gepubliceerd op 31 juli 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-01-28 financiering ontsluitingsweg Blokzijl

  D66 vindt dat het tijd is om de onduidelijkheid over een ontsluitingsweg bij de inwoners van Blokzijl weg te nemen. Om die reden heeft de fractie Statenlid Wybren Bakker uitgenodigd om de situatie zelf te bekijken. Plaatselijk belang was in het gesprek erg duidelijk: de rondweg moet er komen. Om over te gaan op actie…

  • Gepubliceerd op 28 januari 2019
 • Schriftelijke vragen 2018-12-17 Lelystad Airport

  Afgelopen vrijdag verraste minister Van Nieuwenhuizen heel Nederland met een kamerbrief over het Luchtvaartbesluit Lelystad. Hierin schreef zij dat de ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. D66 roept het college op om namens Steenwijkerland een zienswijze hierop in te dienen.

  • Gepubliceerd op 17 december 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-11-11 huishoudelijke hulp

  Afgelopen week kwam bij D66 de huishoudelijke hulp in een gesprek onder de aandacht. Per 1 januari 2017 moest de huishoudelijk hulp als maatwerkvoorziening worden aangeboden. Er zijn zes nieuwe zorgaanbieders die huishoudelijke hulp kunnen leveren in Steenwijkerland, namelijk: Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De nieuwe Zorg Thuis, Dokter Schoonmaakorganisatie, PGVZ, Thalia Thuiszorg en Tzorg. Op…

  • Gepubliceerd op 11 november 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-22 ambtelijke organisatie

  D66 heeft in de ‘Opregte Steenwijker Courant’ moeten lezen dat ambtenaren in het gemeentehuis in Steenwijk ontevreden zijn. Het is belangrijk dat de gemeente een goede werkgever is en ambtenaren een prettige plek hebben om te werken. D66 wil zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Er is immers al een procedure gevoerd door de ondernemingsraad. Volgens…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-18 Illegale bebouwing Wanneperveen

  Tijdens de politieke markt van 4 september stond een bestemmingswijziging ter bespreking. D66 vroeg na of hier geen 'illegale bebouwing' was. Er blijkt wel degelijk bebouwing te zijn, waarvoor geen vergunning is. De wethouder gaf aan dat de bebouwing niet illegaal was, omdat de bebouwing al heel lang op het perceel aanwezig. Dat roept bij…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-16 ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten opgeroepen om voor 1 juli 2018 een plan van aanpak in te dienen als aanvraag voor de subsidie ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Begin oktober dit jaar is bekend gemaakt welke gemeenten de subsidie zullen ontvangen. De gemeente Steenwijkerland komt volgens D66 niet op de lijst voor.

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-16 Onderzoek rondweg Blokzijl

  D66 heeft vragen gesteld over het onderzoek naar een rondweg rond Blokzijl. Inmiddels beschikt D66 sinds 25 juli 2018 over het rapport dat in februari is opgesteld. Tot op heden heeft D66 niet vernomen welke acties het college van plan is te nemen op grond van het rapport.

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2018