Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

38 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen 2020-01-31 sponsoren niet-lokale ondernemers

  De gemeente Steenwijkerland promoot actief het laten uitvoeren van energiescans bij particulieren. De  gemeente organiseerde in november bijvoorbeeld een informatieavond over 'energiezuinig en comfortabel wonen'. Bij die bijeenkomst waren ook lokale installateurs aanwezig. Een ingehuurde adviseur van DCZ Duurzaam Wonen sprak over het energiezuinig en comfortabel maken van de woning. Op verzoek kunnen inwoners de…

  • Gepubliceerd op 31 januari 2020
 • Schriftelijke vragen 2020-01-14 oneerlijk stemproces marktbank

  Bij de herinrichting van de markt in Steenwijk bleek er geen plaats meer te zijn voor de welbekende marktbank. Hiervoor zou een nieuwe plek gezocht moeten worden. In een stemproces kunnen inwoners kiezen waar de bank uiteindelijk zou komen te staan: Steenwijkerwold of de Wetering. Inwoners konden via de website van de…

  • Gepubliceerd op 27 januari 2020
 • Schriftelijke vragen 2020-01-27 Waar blijft Harrie?

  Een jaar geleden is onze motie over het Harrie Helpt project unaniem in de raad aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om actief aan de slag te gaan met het Harrie Helpt project en dit bij werkgevers te introduceren. Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer…

  • Gepubliceerd op 27 januari 2020
 • Schriftelijke vragen 2020-01-27 Uitsluiten Welkooppand

  In de werkvergadering van 7 januari 2020 heeft het college de raad geïnformeerd over de plannen aan het Steenwijkerdiep. Het college gaf aan dat in de voorgenomen bestemmingsplanswijziging het Welkooppand er geen onderdeel van uit maakt. Het college sluit het Welkooppand dus buiten. Om die reden heeft D66 onderzoek gedaan rondom de situatie rond het…

  • Gepubliceerd op 27 januari 2020
 • Schriftelijke vragen 2019-08-22 krachtenveld Giethoorn

  In ons prachtige dorp Giethoorn is sprake van overlast als gevolg van het vaarverkeer in de smalle dorpsgrachten. Voor velen veroorzaakt het huidige vaarverkeer een onaanvaardbare overlast. In het tripartiete overleg van gemeente met Giethoorn Onderneemt en ‘t Gieters Belang is de overlast een onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van het college…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-08-15 fietsenstalling

  Eerder stelde wij al vragen over het fietsparkeren op de markt in Steenwijk. Het college gaf aan dat er ten onrechte geen rekening mee gehouden was. Er zou een pilot komen met een bewaakte fietsenstalling. Echter houdt het college zich daar niet aan. Daarom trekken we weer aan de bel.

  • Gepubliceerd op 16 augustus 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-07-31 stadsgrachten Steenwijk

  Het onderhoud van de stadsgrachten in Steenwijk is zo'n 10 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Onlangs maakten ze onderdeel uit van de Monkey Fun Run in Steenwijk en was zichtbaar dat er veel rommel en bagger in lag. De grachten maakten onderdeel uit van de verdedigingswerken tegen de Spanjaarden. Daarnaast zijn schone grachten goed…

  • Gepubliceerd op 31 juli 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-01-28 financiering ontsluitingsweg Blokzijl

  D66 vindt dat het tijd is om de onduidelijkheid over een ontsluitingsweg bij de inwoners van Blokzijl weg te nemen. Om die reden heeft de fractie Statenlid Wybren Bakker uitgenodigd om de situatie zelf te bekijken. Plaatselijk belang was in het gesprek erg duidelijk: de rondweg moet er komen. Om over te gaan op actie…

  • Gepubliceerd op 28 januari 2019
 • Schriftelijke vragen 2018-12-17 Lelystad Airport

  Afgelopen vrijdag verraste minister Van Nieuwenhuizen heel Nederland met een kamerbrief over het Luchtvaartbesluit Lelystad. Hierin schreef zij dat de ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. D66 roept het college op om namens Steenwijkerland een zienswijze hierop in te dienen.

  • Gepubliceerd op 17 december 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-11-11 huishoudelijke hulp

  Afgelopen week kwam bij D66 de huishoudelijke hulp in een gesprek onder de aandacht. Per 1 januari 2017 moest de huishoudelijk hulp als maatwerkvoorziening worden aangeboden. Er zijn zes nieuwe zorgaanbieders die huishoudelijke hulp kunnen leveren in Steenwijkerland, namelijk: Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De nieuwe Zorg Thuis, Dokter Schoonmaakorganisatie, PGVZ, Thalia Thuiszorg en Tzorg. Op…

  • Gepubliceerd op 11 november 2018