Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen 2018-12-17 Lelystad Airport

  Afgelopen vrijdag verraste minister Van Nieuwenhuizen heel Nederland met een kamerbrief over het Luchtvaartbesluit Lelystad. Hierin schreef zij dat de ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. D66 roept het college op om namens Steenwijkerland een zienswijze hierop in te dienen.

  • Gepubliceerd op 17 december 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-11-11 huishoudelijke hulp

  Afgelopen week kwam bij D66 de huishoudelijke hulp in een gesprek onder de aandacht. Per 1 januari 2017 moest de huishoudelijk hulp als maatwerkvoorziening worden aangeboden. Er zijn zes nieuwe zorgaanbieders die huishoudelijke hulp kunnen leveren in Steenwijkerland, namelijk: Beter Thuis Wonen Thuiszorg, De nieuwe Zorg Thuis, Dokter Schoonmaakorganisatie, PGVZ, Thalia Thuiszorg en Tzorg. Op…

  • Gepubliceerd op 11 november 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-22 ambtelijke organisatie

  D66 heeft in de ‘Opregte Steenwijker Courant’ moeten lezen dat ambtenaren in het gemeentehuis in Steenwijk ontevreden zijn. Het is belangrijk dat de gemeente een goede werkgever is en ambtenaren een prettige plek hebben om te werken. D66 wil zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Er is immers al een procedure gevoerd door de ondernemingsraad. Volgens…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-18 Illegale bebouwing Wanneperveen

  Tijdens de politieke markt van 4 september stond een bestemmingswijziging ter bespreking. D66 vroeg na of hier geen 'illegale bebouwing' was. Er blijkt wel degelijk bebouwing te zijn, waarvoor geen vergunning is. De wethouder gaf aan dat de bebouwing niet illegaal was, omdat de bebouwing al heel lang op het perceel aanwezig. Dat roept bij…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-16 ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten opgeroepen om voor 1 juli 2018 een plan van aanpak in te dienen als aanvraag voor de subsidie ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Begin oktober dit jaar is bekend gemaakt welke gemeenten de subsidie zullen ontvangen. De gemeente Steenwijkerland komt volgens D66 niet op de lijst voor.

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-16 Onderzoek rondweg Blokzijl

  D66 heeft vragen gesteld over het onderzoek naar een rondweg rond Blokzijl. Inmiddels beschikt D66 sinds 25 juli 2018 over het rapport dat in februari is opgesteld. Tot op heden heeft D66 niet vernomen welke acties het college van plan is te nemen op grond van het rapport.

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-16 G1000

  Op 7 april 2018 heeft het platform G1000 een Burgerbesluit genomen. D66 was verheugd met deze aanpak om inwoners te laten participeren in het duurzaamheidsvraagstuk . D66 heeft begrepen dat de inwoners die actief betrokken zijn geweest bij de G1000 sindsdien niets meer hebben vernomen. D66 stelt hier vragen over.

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-10-15 over schriftelijke vragen

  Sinds het aantreden van dit college zijn er al 28x schriftelijke vragen gesteld. In 69% van de gevallen antwoordt het college te laat. D66 wil weten wat het college er aan gaat doen om dit te verbeteren.

  • Gepubliceerd op 15 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-08-14 Fietsen parkeren en opladen

  Begin 2018 heeft de gemeente inwoners opgeroepen om suggesties aan te dragen om de problematiek rond het parkeren van fietsen in de binnenstad op te lossen. Een fietsenstalling zou uitkomst bieden. Wat doet het college hiermee?

  • Gepubliceerd op 14 augustus 2018
 • Schriftelijke vragen 2018-07-01 ontsluitingsweg Blokzijl

  In november 2015 heeft de gemeenteraad besloten onderzoek te doen naar een ontsluitingsweg Blokzijl. Met de toenemende overlast en mogelijke schade aan het erfgoed van Blokzijl is D66 van mening dat we na 2½ jaar wachten er wel wat vaart achter mogen zetten om serieus aan de slag te gaan met het onderzoek.

  • Gepubliceerd op 1 juli 2018