Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • Motie 2021-04-21 oplossing afvalcontainers Steenwijk binnenstad

  Eerder dit jaar heeft D66 vragen gesteld over grote afvalcontainers in Steenwijk. Deze zijn in grote getale permanent geplaatst op de openbare grond. Dat is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan. Sinds dat OPA in Steenwijk gestopt is het met het ophalen van oud-papier, zijn hier ook nog extra papiercontainers bij gekomen. Ondernemers…

  • Gepubliceerd op 21 april 2021
 • Motie 2021-03-30 Vlaggen voor 20 jaar opengesteld huwelijk voor gelijk geslacht

  Op 1 april 2001 werd als eerste land ter wereld het huwelijk opengesteld tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dit jaar is het 20-jarig jubileum. Wij roepen op om op 1 april 2021 de regenboogvlag uit te hangen en dit jubileum te vieren.

  • Gepubliceerd op 31 maart 2021
 • Motie 2021-03-30 Aankoop perceel Tukseweg 136

  De situatie in Tuk rondom de wijziging van het bestemmingsplan is complex. Bestemmingsplannen beoordeel je op grond van inhoudelijke en planologische argumenten. Inwoners en eigenaar van de grond lijken niet tot overeenstemming te komen. D66 stelt daarom voor in de motie om over te gaan tot aankoop van perceel Tukseweg 136 en hoopt hiermee…

  • Gepubliceerd op 30 maart 2021
 • Motie 2020-11-24 Transparanter over subsidie inwonersinitiatieven

  Een transparante overheid vinden wij belangrijk, helemaal wanneer het gaat over gemeenschapsgeld. Daarom heeft D66 de motie transparanter over subsidie inwonersinitiatieven ingediend. De werkwijze van de adviescommissie moet transparant zijn. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat alle aanvragen gepubliceerd worden. Lees meer hierover in de motie.

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Motie 2020-11-10 Benchmark gemeentelijke organisatie

  Er is bij veel politieke partijen in Steenwijkerland onduidelijkheid bestaat over de optimale omvang en de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie. Dit zou duidelijker kunnen worden door het uitvoeren van een benchmark gemeentelijke organisatie. Om goede afwegingen te maken, is een beter inzicht in de organisatie onmisbaar. 

  • Gepubliceerd op 10 november 2020
 • Motie 2020-06-30 Voor een unilocatie voortgezet onderwijs

  In het IHP is twee jaar geleden vastgesteld dat de huidige locaties worden teruggebracht naar twee locaties. Destijds leek dat een goed plan, maar met de wijsheid van nu niet meer. Het ontwikkelen van een unilocatie is wat D66 betreft een beter plan. Dit helpt segregatie tegengaan. Hierdoor zijn ook andere doelen in Steenwijkerland te

  • Gepubliceerd op 1 juli 2020
 • Motie 2020-05-26 Integraal opnemen zoekgebieden

  Het concept-bod RES is een gezamenlijk bod voor de gehele regio. Daarin wordt gesproken over verschillende zoekgebieden voor de opwekking van energie. D66 vindt het daarom een goed plan om deze zoekgebieden gezamenlijk vast te stellen. Dat geeft duidelijkheid en kan goed aansluiten op de mogelijkheden van de energie-infrastructuur.

  • Gepubliceerd op 27 mei 2020
 • Motie 2020-05-26 Geef wind een kans

  Met zon alleen redden we het niet om klimaatneutraal te zijn. Met een paar hoge windmolens kom je daar wel. Daarom deze motie: geef wind een kans.

  • Gepubliceerd op 27 mei 2020
 • Motie 2020-05-26 opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

  In opvangkampen in Griekenland zitten vluchtelingenkinderen die geen ouders hebben. Ze moeten vechten voor hun voedsel en beroving en verkrachting ligt op de loer. De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd om ze op te vangen. Wij zouden de kinderen graag een recht op of mogelijkheid tot vrijheid willen geven en dienen daarom deze motie…

  • Gepubliceerd op 19 mei 2020
 • Motie 2019-11-26 Vrijwilligersvergoeding commissies

  In Steenwijkerland zijn verschillende commissies. De leden kunnen presentiegeld ontvangen en onkosten declareren. Het presentiegeld is een brutovergoeding. Deze moet worden opgenomen in de aangifte Inkomstenbelasting. Hierdoor kunnen inwoners met een uitkering / laag inkomen gekort worden. D66 met GroenLinks willen onderzoeken of het anders kan.

  • Gepubliceerd op 27 november 2019