Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Amendement 2021-04-21 minimaal 50% lokaal eigendom

  In het Hoofdlijnenakkoord van de RES West Overijssel staat dat we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Dit streven naar, vindt D66 aan de magere kant. Daarom hebben wij in een amendement voorgesteld om het woord 'streven' te schrappen en voor deze projecten dus uit te gaan van minimaal 50% lokaal eigendom. 

  • Gepubliceerd op 21 april 2021
 • Amendement 2020-11-03 Unilocatie Steenwijk Voortgezet Onderwijs

  Het huidige plan van het college is om het Voortgezet Onderwijs op twee locaties voort te zetten. D66 kiest vóór een Unilocatie in Steenwijk voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is ook de wens van het onderwijs zelf. Aangezien dit plan duurder is dan het twee-locatie-model, wil het college dit niet aangezien ze de financiering niet…

  • Gepubliceerd op 10 november 2020
 • Amendement 2019-05-21 Weidevogelgebied

  D66 heeft daarom dit amendement opgesteld voor beleid Zon op land, waarbij de gebieden 4a en 4b uitgesloten worden voor plaatsing zonnepanelen omdat wij vinden dat je daarvoor geen weidevogelgebied, karakteristiek cultuurlandschap met bebouwing en biodiversiteit moet opofferen als het ook op andere plaatsen kan.

  • Gepubliceerd op 11 juli 2019
 • Amendement 2019-02-12 Bidbook Land van Weerribben en Wieden

  Bij het indienen van het bidbook voor een regiodeal ontbrak visie. Laat ons dat niet nog eens overkomen. Daarom is het voorstel van D66 om in een politieke markt de contouren te bespreken hoe we vanuit onze regio in samenwerking met andere gemeenten en partijen uit onderwijs en bedrijfsleven in kunnen zetten op Brede Welvaart.

  • Gepubliceerd op 12 februari 2019
 • Amendement 2018-10-30 Stimuleren onderwijs

  Er zijn steeds meer burgers die beschermingsbewind nodig hebben. De bewindvoerder of budgetbeheerder Lees meer in het amendement hierover: Amendement 2018-10-30 Stimuleren onderwijs Dit amendement is ingetrokken wegens te weinig steun.

  • Gepubliceerd op 14 november 2018
 • Amendement 2018-10-30 Stimuleren onderwijs

  We zien in het land het aantal inwoners dat beschermingsbewind nodig heeft toenemen. Door het toewijzen van een bewindvoerder doen we aan gevolgbestrijding, maar pakken we niet de oorzaak aan. Ons inziens is dat alleen te voorkomen door alle inwoners die problemen hebben met hun budget, zelf te leren om hun budget te beheren. Daarom…

  • Gepubliceerd op 30 oktober 2018
 • Amendement 2018-10-30 Beleid Welvaartdeling

  “Ooit spraken we over gastarbeiders: nu allochtonen. Invaliden, mongolen en andere gehandicapten heten nu ‘mensen met een beperking’, maar ook heette het buurtschap Witte Paarden vroeger de ‘Achterbuurt’.” D66 vindt dat de naam ‘Armoedebeleid’ stigmatiseert en wil daarom de naam veranderen in ‘Welvaartdeling’: Dat klinkt een stuk positiever!

  • Gepubliceerd op 30 oktober 2018