Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Amendement 2019-05-21 Weidevogelgebied

  D66 heeft daarom dit amendement opgesteld voor beleid Zon op land, waarbij de gebieden 4a en 4b uitgesloten worden voor plaatsing zonnepanelen omdat wij vinden dat je daarvoor geen weidevogelgebied, karakteristiek cultuurlandschap met bebouwing en biodiversiteit moet opofferen als het ook op andere plaatsen kan.

  • Gepubliceerd op 11 juli 2019
 • Amendement 2019-02-12 Bidbook Land van Weerribben en Wieden

  Bij het indienen van het bidbook voor een regiodeal ontbrak visie. Laat ons dat niet nog eens overkomen. Daarom is het voorstel van D66 om in een politieke markt de contouren te bespreken hoe we vanuit onze regio in samenwerking met andere gemeenten en partijen uit onderwijs en bedrijfsleven in kunnen zetten op Brede Welvaart.

  • Gepubliceerd op 12 februari 2019
 • Amendement 2018-10-30 Stimuleren onderwijs

  We zien in het land het aantal inwoners dat beschermingsbewind nodig heeft toenemen. Door het toewijzen van een bewindvoerder doen we aan gevolgbestrijding, maar pakken we niet de oorzaak aan. Ons inziens is dat alleen te voorkomen door alle inwoners die problemen hebben met hun budget, zelf te leren om hun budget te beheren. Daarom…

  • Gepubliceerd op 30 oktober 2018
 • Amendement 2018-10-30 Beleid Welvaartdeling

  “Ooit spraken we over gastarbeiders: nu allochtonen. Invaliden, mongolen en andere gehandicapten heten nu ‘mensen met een beperking’, maar ook heette het buurtschap Witte Paarden vroeger de ‘Achterbuurt’.” D66 vindt dat de naam ‘Armoedebeleid’ stigmatiseert en wil daarom de naam veranderen in ‘Welvaartdeling’: Dat klinkt een stuk positiever!

  • Gepubliceerd op 30 oktober 2018