Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen 2021-11-09 positie en rol gemeenteraad rondom zonnepark Eeserwold

  Weigering van de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark nabij Eeserwold.

  • Gepubliceerd op 7 december 2021
 • Schriftelijke vragen 2021-09-21 over de stukken WOB-verzoek Gieters Belang.

  D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over het Wob verzoek van het Gieterse belang m.b.t advies extra aanvraag parkeerplaats "de vonder"

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2021
 • 2021-05-10 Schriftelijke vragen over: gronden met bestemming maatschappelijk in Steenwijkerland

  Vragen in de raadsvergadering van 10 mei 2021 over gronden met bestemming maatschappelijk in Steenwijkerland. Welke niet gewijzigd mochten worden.

  • Gepubliceerd op 5 juni 2021
 • Motie 2021-04-21 oplossing afvalcontainers Steenwijk binnenstad

  Eerder dit jaar heeft D66 vragen gesteld over grote afvalcontainers in Steenwijk. Deze zijn in grote getale permanent geplaatst op de openbare grond. Dat is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan. Sinds dat OPA in Steenwijk gestopt is het met het ophalen van oud-papier, zijn hier ook nog extra papiercontainers bij gekomen. Ondernemers…

  • Gepubliceerd op 21 april 2021
 • Motie 2021-03-30 Aankoop perceel Tukseweg 136

  De situatie in Tuk rondom de wijziging van het bestemmingsplan is complex. Bestemmingsplannen beoordeel je op grond van inhoudelijke en planologische argumenten. Inwoners en eigenaar van de grond lijken niet tot overeenstemming te komen. D66 stelt daarom voor in de motie om over te gaan tot aankoop van perceel Tukseweg 136 en hoopt hiermee…

  • Gepubliceerd op 30 maart 2021
 • Schriftelijke vragen 2021-01-18 containers binnenstad Steenwijk

  OPA is gestopt met oud-papier ophalen in de binnenstad. Ondernemers zullen hier zelf zorg voor moeten dragen. We zien dat inmiddels in de binnenstad diverse permanente containers geplaatst staan in de openbare ruimte. Toch is dit volgens de APV verboden. Dit roept bij D66 een aantal vragen op.

  • Gepubliceerd op 18 januari 2021
 • Schriftelijke vragen 2019-08-22 krachtenveld Giethoorn

  In ons prachtige dorp Giethoorn is sprake van overlast als gevolg van het vaarverkeer in de smalle dorpsgrachten. Voor velen veroorzaakt het huidige vaarverkeer een onaanvaardbare overlast. In het tripartiete overleg van gemeente met Giethoorn Onderneemt en ‘t Gieters Belang is de overlast een onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van het college…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Schriftelijke vragen 2019-07-31 stadsgrachten Steenwijk

  Het onderhoud van de stadsgrachten in Steenwijk is zo'n 10 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Onlangs maakten ze onderdeel uit van de Monkey Fun Run in Steenwijk en was zichtbaar dat er veel rommel en bagger in lag. De grachten maakten onderdeel uit van de verdedigingswerken tegen de Spanjaarden. Daarnaast zijn schone grachten goed…

  • Gepubliceerd op 31 juli 2019
 • Schriftelijke vragen 2018-12-17 Lelystad Airport

  Afgelopen vrijdag verraste minister Van Nieuwenhuizen heel Nederland met een kamerbrief over het Luchtvaartbesluit Lelystad. Hierin schreef zij dat de ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad. D66 roept het college op om namens Steenwijkerland een zienswijze hierop in te dienen.

  • Gepubliceerd op 17 december 2018