Steun ons en help Nederland vooruit

Wat kan er mooier?

De foto is natuurlijk een veelzeggend beeld. Wat kan er mooier in Steenwijkerland? Dit is één voorbeeld. Op het Steenwijkerdiep staat het oude Welkooppand er maar vervallen bij. D66 knokt ervoor om te zorgen dat dit ‘monument van onkunde‘ verdwijnt. Het college wil niet met de eigenaar van het pand om tafel en te zorgen dat het Steenwijkerdiep in z’n geheel ontwikkeld wordt. Nu loopt Steenwijk het risico dat het hele Steenwijkerdiep vernieuwd wordt, behalve dit pand… Lees hierover in het dossier Welkooppand.

Wat kan er nog meer mooier in Steenwijkerland? D66 nodigt je graag uit om hierover mee te denken. Stuur een berichtje naar de ideeënbus. Een aantal suggesties vanuit de fractie van D66 Steenwijkerland zijn de volgende.

De gemeenteraad vergadert in de raadszaal.Bestuurlijke vernieuwing

Meer inspraak voor inwoners én terugkoppelen wat ermee gedaan wordt. Nu kunnen inwoners vijf minuten inspreken bij de gemeenteraad, maar wat wordt er met hun bijdrage gedaan? Insprekers zouden direct feedback van de wethouder moeten krijgen wat hij/zij ermee gaat doen. Daarnaast is de huidige politieke markt een beperkt discussieplatform. Het zou erg mooi zijn als er meer mogelijkheden zijn voor deskundigen en inwoners om hun bijdrage te leveren.

Goed voor de biodiversiteit, een veld vol weidebloemen zoals klaproos en kamille.Biodiversiteit

Het college is aan het werk gegaan met de aanbevelingen om de biodiversiteit te versterken. Het is echter nog wel goed om dit meer te verankeren in alle beleidsdomeinen. Hoe beter de biodiversiteit, hoe meer soortenrijkdom. In Nederland, of specifiek Steenwijkerland, heerst grotendeels een monocultuur. Dat levert problemen op zoals o.a. de eikenprocessierups. Braakliggend terrein kan prima dienen als bloemrijk pauzelandschap, voedselbossen zijn leuk én effectief en inwoners moet je blijven informeren. Bijvoorbeeld waarom sommige bermen niet gemaaid moeten worden.

Een windmolen wordt geplaatst op een dijk door bouwvakkers.Energietransitie

We zitten midden in de energietransitie. Decentrale opwekking is nodig, omdat de hoeveelheid energie die je kunt opwekken betrekkelijk klein is. Ook is alle ruimte hiervoor nodig. D66 wil hierin het eerlijke verhaal vertellen en niet verder de boel vooruitschuiven zoals nu gebeurt. Er moeten serieuze stappen gezet worden.  Om te voorkomen dat de hele gemeente vol komt te liggen met zonneparken, is opwekking door wind noodzakelijk.

 

Een rekenmachine en een pen liggen op een financieel overzicht.Financieel beleid

Er zijn de afgelopen jaren vele miljoenen uitgegeven. De gemeenteraad stond hiervoor een aantal keren met de rug tegen de muur: het is slikken of stikken riepen diverse raadsleden. In deze situaties zou de gemeente juist moeten zorgen voor een sterkere onderhandelingspositie, daardoor kan veel geld bespaard blijven. Bij met name grote uitgaven is het erg belangrijk om te weten wat het ons als gemeente oplevert. Wat is het maatschappelijk rendement. Voor grote projecten kan de gemeente bijvoorbeeld gaan sparen, zodat deze projecten ook verantwoord gefinancierd kunnen worden.

 

Een man pakt de microfoon in een grote vergaderzaal.

Regionale samenwerking

Nederland kan niet zonder Europa. Steenwijkerland niet zonder de regio. En wij kunnen niet zonder onze buren en lokale gemeenschap. Je hebt elkaar nodig. D66 is erg voorstander van betere samenwerking met de regio en heeft daar diverse moties voor ingediend. Steenwijkerland maakt onderdeel uit van gemeenschappelijke regelingen, maar over het algemeen is de gemeente erg naar binnen gekeerd. Meer over de grens kijken en door samen te werken met anderen, kom je verder.

Twee boten varen door het kanaal bij Ronduite.Toerisme

Steenwijkerland is een prachtige gemeente waarin je alles kunt vinden. Om voor toeristen aantrekkelijk te blijven, moeten hiervoor flinke investeringen gedaan worden. Nieuwe fietspaden, openbare toiletten, drinkwatervoorzieningen, afvalbakken en nog meer voorzieningen. Nu betaalt de inwoner van Steenwijkerland hiervoor en de toerist draagt hier niet aan bij. Dat moet anders. De (dag)toerist moet substantieel bijdragen aan deze kosten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan betaald parkeren en een botentaks. Zo profiteert de inwoner óók van het toerisme.

Het gemeentehuis van Steenwijkerland met een grote blauwe toren.Transparante overheid

We leven in een tijd waarin erg veel informatie voor handen is. Maar wie informatie zoekt op de website van de gemeente, kan niet even gemakkelijk alles vinden. Alles omtrent de gemeente zou goed vindbaar moeten zijn, meer open data, zoals bijvoorbeeld lopende aanbestedingen of beleidskeuzes. Daarnaast het invoeren van toepassingen zoals het inzichtelijk maken van stemgedrag van raadsleden of het openbaar stellen van werkvergaderingen van de raad, dragen bij aan meer transparantie.

Regenboogvlag die in de mast hangt.Regenbooggemeente

Een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is, daar maken we ons sterk voor. D66 wil daarom dat Steenwijkerland een regenbooggemeente wordt die een actief LHBTI-beleid voert. Het college heeft belooft dat Steenwijkerland dat in 2020 is. Maar hoe ver staat het ermee? Wat betekent het ‘predicaat regenbooggemeente’ voor onze gemeente eigenlijk? En vooral ook erg belangrijk: Is de lokale gemeenschap hierin betrokken? Het blijft vrij stil op dit onderwerp en dat terwijl er grote stappen gemaakt kunnen worden.

Heb je ook nog een mooi idee? Laat het ons weten!

Laatst gewijzigd op 19 maart 2021