Steun ons en help Nederland vooruit

Midterm review Thom de Vries

Midterm review Thom de Vries

We zitten halverwege de raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken op wat afgelopen jaren speelde en vooruit kijken naar wat er nog mooier kan in onze gemeente. Daarom deze midterm review van Thom de Vries over een aantal onderwerpen. Heb je ook suggesties voor een mooier Steenwijkerland? Neem dan contact op.

Onderwijs

Goed onderwijs is ontzettend belangrijk. Als gemeente heb je weinig invloed op de invulling daarvan, dat is in handen van de verschillende onderwijsstichtingen. Als leerkracht kan ik in ieder geval aangeven dat op onze scholen vol passie en enthousiasme gewerkt wordt door de verschillende leerkrachten. De gemeente gaat wel over de gebouwen waarin ze lesgeven. En die gebouwen, kun je wel zo goed mogelijk inrichten. In het vorig college is het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) vastgesteld. Hierin wordt al richting gegeven voor de vervanging van de huidige gebouwen.

Het Voortgezet Onderwijs in Steenwijkerland is het eens over wat het beste is voor Steenwijkerland: één unilocatie. Op dit moment is het voortgezet onderwijs versnipperd over meerdere gebouwen en zijn leerlingen van verschillende niveaus van elkaar gescheiden. Met een unilocatie zorg je ervoor dat alle leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en is er minder segregatie. Het college kiest op dit moment voor twee locaties: locatie Oostwijkstraat en locatie Lijsterbesstraat. Als antwoord op schriftelijke vragen, geeft men voornamelijk aan dat er hoge kosten bij komen kijken. Wat D66 betreft is dit korte termijn denken en zou investeren in een unilocatie juist erg goed zijn voor Steenwijkerland.

D66 ziet ook graag unilocaties ontstaan in de verschillende kernen van Steenwijkerland. Kernen zoals Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt en Vollenhove hebben meerdere kleine scholen. Door krachten te bundelen en samen onder één dak te gaan, maak je het mogelijk om duurzame en toekomstbestendige scholen te bouwen.

Op dit moment is er in het college geen kartrekker voor het onderwijs. Rondom toerisme zie je dat het college wel een kartrekker heeft en investeert hier miljoenen in. Voor onderwijs is dat niet het geval en lijkt het het ondergeschoven kind te worden in deze periode, terwijl onderwijs een investering is in de toekomst. Het onderwijs heeft een kartrekker nodig in het college.

BiodiversiteitEen tekening met verschillende landschapselementen en het effect op de hoeveelheid diersoorten.

De laatste jaren hoor je steeds meer over biodiversiteit. Afgelopen periode heeft D66 hier regelmatig al aandacht voor gevraagd, maar hierop inzetten blijft noodzakelijk. Het college is aan het werk gegaan met de aanbevelingen om de biodiversiteit te versterken. Het is echter nog wel goed om dit meer te verankeren in alle beleidsdomeinen.  Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

Hoe beter de biodiversiteit, hoe meer soortenrijkdom. In Nederland, of specifiek Steenwijkerland, heerst grotendeels een monocultuur. Veel dezelfde bomen, veel dezelfde planten en weilanden vol met gras. Hierdoor is er voor insecten weinig voeding; minder voedsel voor vogels; minder bestuiving en dat geeft risico’s voor de de voedselvoorziening. De afbeelding hiernaast geeft denk ik vrij simpel weer wat het effect is op diersoorten, door een gevarieerder landschap te hebben. Onderin zie je de monocultuur, daar zijn weinig diersoorten en de bovenste afbeelding laat veel variatie in landschap zien.

De monocultuur zorgt voor weinig natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Om die op een natuurlijke manier te bestrijden, moet je zorgen dat de natuur weer in balans is. Dat doe je door de biodiversiteit te versterken.

 

Laatst gewijzigd op 25 juni 2020