Steun ons en help Nederland vooruit

Midterm review Emmy Elgersma

Midterm review Emmy Elgersma

We zitten halverwege de raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken op wat afgelopen jaren speelde en vooruit kijken naar wat er nog mooier kan in onze gemeente. Daarom deze midterm review van Emmy Elgersma over een aantal onderwerpen. Heb je ook suggesties voor een mooier Steenwijkerland? Neem dan contact op.

Toerisme

Toeristen maken gebruik van de voorzieningen die horen bij gemeentelijke infrastructuren. Of het nu wegen zijn, bussen, bushokjes, parkeerplaatsen, fietspaden, afvalbakken of andere voorzieningen. Het gebruik ervan maakt investeringen en onderhoud noodzakelijk. Dat betalen wij, alle inwoners van Steenwijkerland. Maar wat krijgen inwoners daar voor terug? Vrij weinig. Daar moet in het college meer aandacht voor komen.

Er wordt op dit moment ingezet op meer toeristen en meer spreiding  hiervan. Dat kost geld en ook die investeringen moeten terugbetaald worden. Wat D66 betreft betaalt de toerist voor de voorzieningen in Steenwijkerland en niet alleen de inwoners. Laten we hier een revolving fund van maken. Het geld dat er vanuit het collectief ingestopt wordt, wordt ook weer terugverdiend. Op dit moment is er enkel een toeristenbelasting voor elke overnachting die geweest is. Maar de dagtoerist draagt hierin niets bij en dat is onterecht. Wat zou hierin kunnen? Betaald parkeren op toerismespots en een botentaks (vermakelijkheidsretributie) zijn voorbeelden. Op deze manier kunnen we blijven investeren in deze voorzieningen en wordt de inwoner van Steenwijkerland er ook nog beter van.

Informatievoorziening aan inwoners

Steenwijkerland wil een gemeente zijn waar inwoners goed gehoord worden en zeer betrokken zijn. Die betrokkenheid zien we al vaak van inwoners die politieke partijen benaderen of inspreken bij de gemeenteraad. De gemeente schiet zelf keer op keer tekort in de informatievoorziening aan de inwoners. Een veel gehoorde klacht is ook dat er niet gecommuniceerd wordt. Dat moet beter. Enerzijds wordt soms informatie opgehaald bij de inwoners, zoals het traject van G1000. Maar aan de andere kant wordt er niet teruggekoppeld wat er met die informatie gedaan wordt.

Als er insprekers bij de gemeenteraad zijn, vinden we het belangrijk dat er goed naar hen geluisterd wordt. Op dit moment kunnen raadsleden na het inspreken vragen stellen aan de inwoners en daar stopt het dan mee. D66 zou graag zien dat er meer gedaan wordt met de inbreng van de inwoners. Daarom zien we graag de wethouder óók reageert op het verhaal van de inspreker. Wat gaat hij/zij doen met het verhaal van de inspreker, wat wordt er echt mee gedaan?

 

Laatst gewijzigd op 21 juni 2020