Steun ons en help Nederland vooruit

Dit is mooier in Steenwijkerland

Mooier is een woord dat niet alleen van toepassing is op fysieke omgeving, maar ook toepasbaar op het beleid. D66 gaat voor een mooier Steenwijkerland en dat doen wij in de politiek door schriftelijke vragen, moties en amendementen in te dienen. Twee jaar geleden met de verkiezingen presenteerden wij in ons programma al een aantal plannen om Steenwijkerland mooier te maken. Dit is mooier in Steenwijkerland geworden afgelopen jaren.

Het gemeentehuis van Steenwijkerland met een grote blauwe toren.Een luisterend gemeentebestuur

Het bestuur van de gemeente, het college en wethouders, moet een luisterend oor bieden aan inwoners. Die suggestie hebben we gedaan en is ook gerealiseerd. Het college vergadert (buiten coronatijd) op diverse locaties in de gemeente en houdt weer spreekuur voor inwoners. Zo kunnen inwoners hun zorgen en ideeën uiten bij de wethouder. De volgende stap is om niet alleen te luisteren, maar ook goed te communiceren wat er met de inbreng gedaan wordt.

Een zonnepark gelegen op een weiland bij Emmeloord.Beleid zon op land

Er is een beleidskader ‘zon op land‘ vastgesteld en hierdoor kunnen we de eerste stappen zetten naar een duurzaam Steenwijkerland. Dat is hard nodig om de benodigde klimaatdoelen te behalen. In dit beleidskader heeft D66 ervoor gezorgd dat zonnepanelen niet op weidevogelgebied geplaatst mogen worden. Weidevogels hebben het immers ook al lastig en die moeten we geen ruimte ontnemen. De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het eerste plan, namelijk een zonnepark bij Willemsoord. In dat plan vloeien ook veel opbrengsten terug naar de inwoners. Een win-win-situatie.

Een praalwagen bij het bloemencorso in Sint Jansklooster.Corso een stap dichterbij erkenning als erfgoed

De bloemencorso’s en gondelvaarten in Steenwijkerland trekken jaarlijks veel bezoekers. Prachtevenementen waarbij iedereen in dorp of stad bij betrokken is.  Een echt stukje immaterieel cultureel erfgoed wat ons betreft. Hierover zijn we met de vier V’s uit Vollenhove in gesprek geweest. De status als internationaal erkend Unesco-erfgoed is zeer waardevol. Dit jaar gaf D66 minister Van Engelshoven aan de voordracht te willen doen.

Bossen riet liggen na het maaien op een rij klaar.Gezamenlijke zienswijze

De gemeenteraad heeft gezamenlijk een zienswijze geschreven als reactie op het ontwerp van de PIP- de Wieden. De PIP moet zorgen voor het versterken van de natuur en dat is natuurlijk prima. Echter was het proces om hiermee om te gaan niet goed verlopen en gaf juist veel onduidelijkheid. Het is bijzonder dat het college besloot om niks te doen. D66 heeft meegeschreven aan de zienswijze om op te komen voor de belangen van de inwoners die hierdoor geraakt worden. Logo van het project Harrie Helpt

Inzet van Harrie helpt

Harrie is een interne coach op het bedrijf. Dat staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Door een motie van D66 wordt deze meer bekendgemaakt bij bedrijven en draagt de gemeente zorg voor de opleidingskosten. Door deze coach kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het bedrijf gemakkelijker ondersteund worden, door een soort maatje. Dit is vrij succesvol en draagt bij aan een goede integratie.

 

Grote tanks voor het winningswater op de gaswinningslocatie bij Eesveen.Aandacht voor gaswinning Eesveen

Een groep inwoners zet zich in om alle informatie rondom gaswinning op tafel te krijgen. De gemeente Steenwijkerland neemt deze inwoners serieus en onderhoudt korte lijnen. Ook komt de gemeente op voor de inwoners van Steenwijkerland door het indienen van zienswijzen en dit indien nodig bij de Raad van State te verdedigen.

Een lege fietsenstalling achter een hek in Steenwijk.Proef met fietsenstalling binnenstad

Her en der fietsen geparkeerd in de stad geeft een onrustig beeld en kan gevaarlijke situaties opleveren. Om die redenen wilde D66 graag een proef met een bewaakte fietsenstalling. Andere steden hebben zo’n stalling en deze zou ook prima kunnen ingezet worden als werkplek voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteindelijk heeft het college hier niet vol op ingezet, is de proef vrij beperkt gebleven. Gezien het aantal fietsen in de stad en het gebruik van de stalling, vraagt dit nog wel om een vervolg.

Twee vluchtelingenkinderen op de foto.Motie vluchtelingen kinderen aangenomen

Als gemeente moet je je ook van je sociale kant laten zien. In opvangkampen in Griekenland zitten vluchtelingenkinderen zonder ouders. De Europese Commissie heeft aan alle lidstaten verzocht deze kinderen op te vangen. D66 diende de motie hiervoor in en ontving veel steun van de andere raadsleden.

Het ontwerp van de nieuwe huurwoningen in Scheerwolde.Veel nieuwe woningbouwprojecten

Er zijn diverse woningbouwprojecten bijgekomen. En dat is maar goed ook, want er is voldoende vraag naar nieuwe huurwoningen. Zo zijn onlangs de projecten goedgekeurd voor nieuwbouw in Scheerwolde (deze afbeelding) en een complete renovatie in de Bloembuurt van Steenwijk-West.

Maar Steenwijkerland kan nog mooier! Lees hier verder wat er nog mooier kan in onze gemeente.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 juni 2020