Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Donderdag, 11 november 2021 in nader te bepalen locatie

In deze vergadering zullen de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden gepresenteerd. Daarnaast komen andere belangrijke onderwerpen voor de afdeling aan bod. De inbreng van de leden is hiervoor erg belangrijk.

In deze algemene afdelingsvergadering worden de kandidaten voor de verkiezingen aan u voorgesteld.
Daarnaast nemen we ook diverse besluiten als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer informatie en de agenda volgt.

11 november

19.30 uur

n.t.b.