Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 augustus 2021

Schriftelijke vragen van D66 Steenwijkerland

Eerder hebben we al een artikel geschreven over wat D66 in de gemeenteraad allemaal doet. In dat artikel zijn we verder in gegaan op de verschillende instrumenten dat een raadslid kan inzetten om onderwerp uit te lichten. Nu gaan we verder in op de schriftelijke vragen van D66 Steenwijkerland. In het vorige item schreven we het volgende hierover: ‘Soms verschijnen er nieuwsberichten die vragen oproepen of zijn de keuzes die het college maakt niet helemaal helder. Als raadslid kun je hierover schriftelijke vragen stellen om dit te verduidelijken.

Alle schriftelijke vragen zijn terug te lezen

Wij vinden het erg belangrijk dat de politiek transparant is over waar men zich mee bezighoudt en ook verantwoording hierover aflegt. Om die reden hebben wij al deze vragen inclusief de beantwoording van het college online gepubliceerd. Het antwoord van het college laat vaak rond de twee weken op zich wachten en dat publiceren we dan later erbij.

Onder het kopje publicaties kun je alle vragen teruglezen. Hier staan naast de vragen ook onze moties, amendementen, verkiezingsprogramma’s en andere documenten. De website hebben we ingedeeld op verschillende thema’s. Per thema sommen we hieronder de huidige gestelde vragen op:

Lokale democratie:
WOZ bezwaren
Maatschappelijk vastgoed
‘Dubbele pet’ ambtenaar
Schrappen stembureaus Dwarsgracht en Eesveen
Ontwikkeling locatie Welkooppand
Voorkomen datalek
Handelwijze college bij langdurige pogingen tot legalisatie
Voorwaarden Welkooppand
Oneerlijk stemproces marktbank
Uitsluiten Welkooppand
Ambtelijke organisatie
Illegale bebouwing Wanneperveen
Schriftelijke vragen

Kunst en Cultuur:
De uil van Hildo Krop

Toerisme:
Kosten toerisme Steenwijkerland

Financieel beleid:
Subsidie renovatie panden ondernemers
Claims in perspectiefnota
Verliezen Eeserwold

Zorg en Sociaal:
Onze Molukse medemensen
Vlaggen voor 20 jaar opengesteld huwelijk
Ondersteuning gedupeerde gezinnen
Gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
Adviesraad Sociaal Domein
Waar blijft Harrie?
Huishoudelijke hulp

Duurzaam Steenwijkerland:
Sponsoren niet-lokale ondernemers
Proeftuin Aardgasvrije Wijken
G1000

Wonen en Leefomgeving:
Containers binnenstad Steenwijk
Krachtenveld Giethoorn
Stadsgrachten Steenwijk
Lelystad Airport

Verkeer en Vervoer:
Fietsenstalling
Financiering ontsluitingsweg Blokzijl
Onderzoek rondweg Blokzijl
Fietsen parkeren en opladen
Ontsluitingsweg Blokzijl

Onderwijs en Ontwikkeling:
Bibliotheek Sint Jansklooster

Innovatie en werkgelegenheid:
Uitslag verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente