Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 augustus 2021

Locatie Gouden Engel Steenwijk: Twee politieke zielen, één gedachte

Ook ik voelde me geroepen om te reageren op de ontwikkelingen rond het Steenwijkerdiep. Nu specifiek over de locatie de Gouden Engel in Steenwijk. Vanuit D66 hebben we meermaals vragen gesteld aan het college over het Steenwijkerdiep, om duidelijk te krijgen wat daar precies gebeurt. Miriam Slomp Dekkers van de VVD was me net voor met reageren. Haar boodschap heeft echter een andere inhoud. Waar zij twijfelt over haar mogelijkheden als raadslid, twijfel ik niet maar wil ik de inwoner graag wijzen op diens mogelijkheden.

Mijn reactie ontstond door de ingezonden brief van Wopke Klaver. Hij leverde kritiek op het ontwerp voor de locatie van de voormalige Gouden Engel in Steenwijk. Op Social Media waren de reacties niet mals. Dat is logisch als iemand kritiek uitoefent op het pand van een ander terwijl zijn eigen pand al jaren bijdraagt aan een oerlelijke uitstraling van het Steenwijker Diep. Wat de reden daarvoor ook is.

Toch waren velen het inhoudelijk eens met de kritiek op het Ossepand. Wat een verschil met de idyllische uitstraling die het ooit had. Je waande je in Parijs met die mooie gevel en die terrassen onder de platanen. De vergelijking met een bunker is treffend. Elk gevoel van elegantie ontbreekt. Het lijkt erop dat we dezelfde fout gaan maken als met Prinsen Hoven. Of kunt u straks genieten van het uitzicht als u op het terras zit van het Veerhuys?

Wat is de inbreng van inwoners?

Inwoners vragen zich af waarom het ontwerp niet aan hen is voorgelegd. Hebben inwoners op dit punt inspraak? De welstandscommissie en het college bepalen of een ontwerp aan de raad kan worden voorgelegd. Die welstandscommissie hoeft zich helemaal niets aan te trekken van wat de inwoner of de bezoeker ervan vindt. Hoe bizar is dat? Wat ook bizar is, is dat het college geen inloopavond heeft georganiseerd om de mening van de inwoners op te halen. Het is uw Steenwijk. U moet er tegenaan kijken. Alleen als de meerderheid van de raad tegenstemt, kan het ontwerp tegengehouden worden. Maar vaak gaat de raad af op het advies van de welstandscommissie en van het college omdat raadsleden er zelf niet uit komen. Raadsleden kunnen wel degelijk tegenstemmen als het om esthetiek gaat. Zeker als het college steken heeft laten vallen richting de inwoners.

Recht van petitie

Als u in de directe omgeving van het pand woont, kunt u een zienswijze indienen. Inwoners die geen belanghebbende zijn, hebben het recht om te klagen via een petitie. Als u van mening bent dat dit ontwerp geen recht doet aan de uitstraling die we in Steenwijk willen nastreven, dan roep ik u op. Maak gebruik van uw recht. Dien met zoveel mogelijk inwoners een petitie in. Zo nodig helpen wij u graag.

Hartelijke groet,

Emmy Elgersma

Lees meer hierover:

Steenwijker Courant 16-07-2021: Ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex ‘De Gouden Engel’
Dossier Welkooppand: Wat is er loos?