Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 maart 2021

College besluit zonder overleg: geen stembureaus in Dwarsgracht en Eesveen

Stemmen

Afgelopen weekend ontstond er nogal wat verwarring onder de inwoners  over de stembureaus Dwarsgracht en Eesveen. Normaal gesproken hebben deze kernen namelijk een eigen stembureau, maar het college heeft besloten om dat met deze verkiezingen niet te doen. D66 vindt democratie erg belangrijk en daarom moet je het voor alle kiezers zo gemakkelijk mogelijk maken om te gaan stemmen. Helaas: De inwoner staat bij het college duidelijk niet op 1.

Collegeoverleg op 2 februari

Het overleg van het college vond plaats op 2 februari en deze stukken zijn een week later gepubliceerd onder de ‘openbare besluitenlijsten‘. D66 begrijpt dat de verkiezingen coronaproof organiseren een enorme klus is en hiervoor aanpassingen nodig zijn. Echter kan dat wat ons betreft niet betekenen dat je nu in twee kernen géén stembureau inricht. We vragen ons ook daarmee af of het college wel alles op alles heeft gezet een stembureau in te richten.

In de stukken schrijft het college daarnaast dat ze het ook ‘niet rendabel’ vindt om een klein stembureau als Dwarsgracht alternatief in te richten.

“Daarnaast gaf het aantal kiesgerechtigden per stembureau, bij twijfelgevallen, ook de doorslag. Een locatie opstellen, voorzien van alle corona veiligheidsproducten én voorzien van voldoende stembureauleden voor een opkomst van 200 personen is niet rendabel.”

Een dorp groot of klein, er moet gewoon een stembureau zijn. Bovenstaande redenering van het college kan D66 dan ook niet volgen. De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen had Dwarsgracht een opkomstpercentage van 105%. Daarmee is te zien dat in Dwarsgracht (maar ook Eesveen met 80+%) de betrokkenheid voor verkiezingen erg hoog is. Emmy Elgersma is door verschillende dorpsbelangen benaderd en men geeft aan dat ze niet in de plannen betrokken zijn.

Het lijkt dat er te kort gezocht is naar alternatieven. Kijk naar de plaats Marle in de gemeente Olst-Wijhe. Daar staat al jaren het kleinste stembureau van Nederland. Deze is wegens de coronamaatregelen verplaatst van de woonkamer naar de schuur. Zo zijn er voor de stembureaus Dwarsgracht en Eesveen wat D66 betreft voldoende alternatieven te bedenken.

Geen communicatie over aanpassingen

Hoe hadden inwoners dit kunnen weten?  Je zou zeggen dat hierover door het college netjes is gecommuniceerd, maar dat is dus niet gebeurd. Niet met de dorpsbelangen, niet naar de inwoners en ook niet proactief naar de gemeenteraad. Het college verwijst naar een ‘Openbare besluitenlijst’ dat op 9 februari gepubliceerd is. Wat D66 betreft is dat niet afdoende en moet je onze inwoners juist hierover informeren. Normaal gesproken staat op het stembiljet het dichtstbijzijnde stembureau, maar daar wordt men doorverwezen naar de website van de gemeente. Al met al is het hierdoor vrij laat ontdekt om ook maar iets te kunnen veranderen.

Schriftelijke vragen over handelen college

Vanwege bovenstaande heeft D66 besloten om hierover schriftelijke vragen te stellen. Hiermee komt er op korte termijn helaas geen stembureau in deze kernen, maar het college dient wel verantwoording af te leggen over deze situatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat dit voor komende verkiezingen niet weer gebeurt.

Waar kunt u wel stemmen?

Gelukkig zijn in onze gemeente 27 stembureaus coronaproof ingericht en is stemmen op veel locaties mogelijk. We hopen ook dat iedereen zijn stem gaat uitbrengen! Voor Dwarsgracht is het Kulturhus in Giethoorn het meest in de buurt en Eesveen kan het gemakkelijkst terecht bij De Meenthehof 2 in Steenwijk of binnendoor naar MFC et Kloniehuus in Willemsoord.

Meer lezen hierover:

Steenwijker Courant: Stemmen gaat anders dan anders: aantal vertrouwde stembureaus dit jaar dicht vanwege Corona
De Stentor: Inwoners van Eesveen kunnen niet op vertrouwde plek stemmen: ‘Er waren vast alternatieven’