Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2021

Wat doet D66 allemaal in de gemeenteraad?

D66 zit in de gemeenteraad van Steenwijkerland en dat voor al een flink aantal jaren. Je zult je wellicht afvragen wat een politieke partij allemaal in de gemeenteraad doet. Helemaal wanneer je je niet zozeer met politiek bezig houdt. D66 vindt transparantie erg belangrijk en dat betekent dat je ook helder moet zijn over de keuzes die je maakt en de acties die je doet. We kunnen gezien onze voorstellen en het stemgedrag wel stellen dat D66 de meest progressieve partij van Steenwijkerland is! Daar zijn we trots op en blijven ons vooral inzetten om de goede dingen voor Steenwijkerland te doen. Neem ook eens een kijkje bij onze mid-term-review.

Op de hoogte blijven?

Op deze website proberen we je hier zo goed mogelijk van op de hoogte te houden. Dit doen we door de verschillende nieuwsberichten over politieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over het Welkooppand in Steenwijk, maar onder de link ‘publicaties‘ vind je alle moties, schriftelijke vragen, amendementen en onze eerdere verkiezingsprogramma’s.

Daarnaast zijn de activiteiten van D66 in de gemeenteraad van Steenwijkerland, of daar buiten, ook te volgen op verschillende Social Media. Zo zitten we op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Genoeg manieren om op de hoogte te blijven! Suggesties of vragen? Laat het ons weten.

Wat zijn de politieke instrumenten nou precies?

Moties

Een motie is een middel van de gemeenteraad waarmee je een discussie wilt aanzwengelen. In de raad laten de politieke partijen hun visie hierover horen en wanneer er een meerderheid is, wordt de motie aangenomen. Hiermee kun je oproepen om een bepaalde koers in te zetten of bijvoorbeeld oproepen tot meer transparantie. In het begin van deze raadsperiode wilde D66 vooral ook vaart maken met de energietransitie en hier al goede stappen in zetten. Hierin vonden we destijds nog geen steun, maar we zien in de RES van West-Overijssel dat we na een paar jaar wel die kant op gaan.

Amendementen

In een amendement kun je een raadsvoorstel aanpassen. In de discussie over zonneparken wilde D66 bepaalde gebieden uitsluiten van de mogelijkheid om een zonnepark te realiseren. Dit omdat het cultuurhistorische of natuurwaarden heeft. We hebben succesvol met een amendement kunnen regelen dat er geen zonneparken in Weidevogelgebied gebouwd kunnen worden.

Schriftelijke vragen

Soms verschijnen er nieuwsberichten die vragen oproepen of zijn de keuzes die het college maakt niet helemaal helder. Als raadslid kun je hierover schriftelijke vragen stellen om dit te verduidelijken. Onder het tabblad ‘publicaties’ kun je alles terugvinden, ook met de beantwoording van het college. Zo hebben we vragen gesteld over ‘het voorkomen van datalekken‘, een fietsenstalling op de markt of over de gedupeerde gezinnen in Steenwijkerland van de toeslagenaffaire.

Fractiebezoeken

Veel partijen laten altijd met veel bombarie weten dat ze op bezoek gaan in een bepaald dorp. Dat is natuurlijk politiek en campagne voeren. Ook D66 laat dat graag weten, maar we zijn vooral graag altijd blijvend in gesprek met onze inwoners. Hierdoor krijgen we het gehele jaar belangrijke input van wat er speelt in een kern. Iets meer zien over onze fractiebezoeken? Neem dan even een kijkje over de bezoeken over ‘de gaswinning in Eesveen‘, ‘de ontsluitingsweg Blokzijl‘ of over ‘de jeugdzorg in Steenwijkerland.

Doe mee met D66!

Ook D66 versterken en steunen in Steenwijkerland? Word lid!
Al vanaf €1,- per maand help je mee.

Daarnaast kun je ook meehelpen in de campagne (op straat of door al simpelweg berichten te delen) of door bijvoorbeeld een bestuursfunctie te vervullen. Hierin zorg je dat we als vereniging goed georganiseerd blijven en houd je je bezig met activiteiten, de organisatie en de leden.

De gemakkelijkste manier om mee te doen is om eens contact op te nemen. Dat kan via het contactformulier of wanneer je een goed idee hebt, kun je die ook delen in de ideeënbus. We blijven graag in gesprek!