Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

Unilocatie verkleint de afstand in de samenleving!

Vandaag verscheen het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de effecten van verschillende onderwijslocaties. De conclusie in het kort is helder: een unilocatie verkleint de afstand in de samenleving! Voor D66 is dit al langer duidelijk en daarom ook aanleiding om in de gemeenteraad van Steenwijkerland in te zetten op de unilocatie. De scholen in Steenwijk zijn het er ook al langer over eens: met een unilocatie kunnen wij nog beter bijdragen aan de ontwikkeling van onze jeugd.

Verschillende voorstellen D66 vonden geen steun

Om die redenen heeft D66 in juni 2020 in een motie opgeroepen om te stoppen met het twee-locatie-model en in te zetten op een unilocatie. Hiermee zou de unilocatie onderdeel worden van de begroting en was er duidelijkheid voor het onderwijs. Het college stuurde erg aan op het huidige plan met twee vestigingen en daar ging de raad in mee. Deze motie heeft D66 wegens te weinig steun dan ook ingetrokken, maar de keuzes van de andere partijen waren helder.

Vervolgens heeft D66 in de begrotingsvergadering van 3 november nogmaals gepoogd de plannen te wijzigen. Hiervoor stelde D66 in een amendement voor om de unilocatie mogelijk te maken. Niet meer uitstellen met onderzoeken en wachten op die resultaten zoals het PvdA dit wenste, maar gelijk boter bij de vis doen: Het doel en de effecten zijn al duidelijk, laten we die unilocatie maar gaan bouwen! Helaas stemde alléén D66 voor dit amendement.

Gezamenlijk naar school verkleint de kloof

Het tegengaan van segregatie was voor D66 al langer duidelijk, maar dit is nu in een onderzoek verder uitgewerkt. Het SCP schreef hierover het volgende:

Zoals het onderwijs nu is georganiseerd, gaan leerlingen met uiteenlopende onderwijsniveaus vaak elk naar hun eigen school. Dit heeft als risico dat zij opgroeien met leerlingen met een vergelijkbare achtergrond en jongeren met verschillende achtergronden elkaar niet ontmoeten. Omdat er een grote samenhang is tussen onderwijsniveau en achtergrondkenmerken van leerlingen (inkomen en opleidingsniveau van de ouders en het wel of niet hebben van een migratieachtergrond) betekent deze fysieke scheiding tevens ook een vrij rigoureuze sociale scheiding tussen groepen.

Zal het college nu dan toch de plannen wijzigen om te zorgen dat de unilocatie mogelijk wordt?

Lees meer hierover:

Rapport Sociaal Cultureel Planbureau: Samen of gescheiden naar School
Nieuwsitem NOS: SCP vmbo en vwo op verschillende locaties leidt tot grotere afstand in de samenleving