Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2021

Evaluatie Corona Steenwijkerland

Evaluatie Corona Steenwijkerland

In de politieke markt van 2 februari stonden we stil bij de evaluatie over Corona in Steenwijkerland. Of om preciezer te zien: de evaluatie op de aanpak en maatregelen rondom Covid-19. Inspelen op corona vroeg een omslag van de gemeente en heeft voor iedereen grote impact. Voor iedereen in Steenwijkerland: we doen het hier goed en houd nog even vol. 

Wethouder Bijl zei zojuist bij het onderwerp over de dorpshuizen: ‘We zitten even in een winterslaap. Hoe staan we er na corona bij, hoe komen we uit de crisis?’ Dat geeft mij meer een beeld van afwachten, dan nadenken over de toekomst. Ik denk dat deze evaluatie precies die zin van de wethouder weergeeft: We houden het huis nu draaiende en wachten af. Ook hoorde ik haar zojuist zeggen ‘Het is even kijken: waar ligt de prio?’ Klopt, dat zou D66 graag van het college horen. Niet als gemeente het huis draaiende houden, maar hoe maken we Steenwijkerland sterker?

Transparantie

Fijn dat het college aangeeft om alles in de openbaarheid wil bespreken. Transparantie moeten we zoveel mogelijk nastreven en elke verbetering is erg belangrijk. Transparant betekent overigens niet alleen zeggen wat je doet, maar ook zeggen waarom je sommige niet doet: wees helder over alle opties en overwegingen. In aanloop van dit onderwerp vroeg ik mijzelf af: Wat is het idee van de discussie vanavond? Alleen terugkijken lijkt mij onvoldoende, dus laten we ons vooral richten op vooruitkijken.

Er is een evaluatie op drie onderwerpen: acties van de veiligheidsregio, landelijke regelgeving in ‘Tijdelijke Wet Maatregelen’ en onze lokale impact. Dat laatste is eigenlijk voor vanavond het meest interessant, hoe raakt de coronacrisis ons als gemeente? Hoe is de situatie rondom Corona in Steenwijkerland verlopen? Er is een zeer feitelijke opsomming gemaakt van effecten, maar het belangrijkste gedeelte is niet in de evaluatie meegegeven: 

Hoe zouden we het de volgende keer aanpakken?
Welke zaken gaan we continueren?
Kunnen we zaken schrappen uit het coalitieprogramma die we nu niet gedaan hebben? Wat is het effect dat we dit nu niet gedaan hebben?
Heeft het college actie ondernomen richting de Veiligheidsregio of richting het Rijk? Zo ja, wat?

Wat lezen we in de evaluatie terug?

Zowel in de Veiligheidsregio als in de gemeente is invulling gegeven aan een moeilijke taak, de aanpak van de coronacrisis. Op gemeenteniveau lezen we 11 zaken die goed zijn gegaan en slechts drie verbeterpunten. Voor een crisis van negen maanden, zou ik deze evaluatie vrij summier vinden. Wel zijn er een aantal interessante punten te noemen:

Flexibele houding gemeente: Het is goed dat de gemeente zich flexibel opstelde deze periode, bijvoorbeeld richting de horeca. We zijn blij dat het college de suggestie voor uitbreiding terrassen over heeft genomen. De ondernemers die we gesproken hebben zijn hier ook erg positief over. Kan dit blijvend beleid blijven?

Snellere digitalisering: Een omslag in het werken op het gemeentehuis was even wennen, maar zo is er wel digitale vooruitgang geboekt. Webinars, online Q&A door de burgemeester, persoonlijke oproepen op Social Media, digitaal vergaderen, etc. Kunnen we hier de goede punten van behouden? Dat scheelt onder andere weer onnodige autoritten en dat is tevens goed voor onze duurzaamheidsdoelen.

Heldere communicatie: Het college geeft aan dat er goed en helder gecommuniceerd is. Dit is natuurlijk wel een gevalletje ‘de slager keurt z’n eigen vlees’, maar kan de gemeente dit volhouden? Hier hebben we afgelopen periode al genoeg verbeterpunten over gehoord. 

Opvallend: eerder slecht contact met branches? Het college geeft in de evaluatie aan ‘dat er nu goed contact was met branches, waar normaliter minder tot geen contact is, zoals de horeca en marktkooplui’. Dit is een opvallende en zorgwerkkende conclusie. Dat betekent dus dat dit college de afgelopen jaren hier nauwelijks contact mee had! Laat het college zichzelf de opdracht geven om te zorgen dat u met iedereen in gesprek blijft.

Gezondheid inwoners

Aangezien de evaluatie zeer feitelijk was, lezen we hier niets over een belangrijk punt: Wat zijn de effecten van de maatregelen op sociaal- en mentaal vlak? Zou het college in de eigen gemeente wellicht een sociologisch onderzoek kunnen doen?

De aanpak van Corona in Steenwijkerland heeft wel wat voeten in aarde gehad. Maar het belangrijkste wat we van het college graag zouden horen is antwoord op de volgende vragen: Hoe is de samenleving straks? Wat is het plan?

Hoe komt Steenwijkerland sterker uit de crisis?