Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juni 2020

Budget Sociaal Werk De Kop overschreden

Budget Sociaal Werk De Kop overschreden

Sociaal Werk De Kop is de organisatie voor welzijn en sociaal werk in onze gemeente. Het college komt in de raadsvergadering van 16 juni 2020 met een raadsvoorstel om structureel € 500.000 extra uit te geven, omdat het werk niet binnen het budget gerealiseerd kan worden. Dat zou raar zijn, want er hebben diverse partijen destijds ingeschreven op de aanbesteding van 1,3 tot 1,7 miljoen euro. Naar mijn mening is dit niet het eerlijke verhaal vanuit het college. Daarom heb ik het raadsvoorstel voor het college herschreven. In mijn beleving had het raadsvoorstel zo moeten luiden:

Auteur: Mw Elgersma
Overlegd met de fractie van D66

Portefeuillehouder T. Jongman

Inleiding

In 2017 hebben college en raad gekozen voor 1 aanbieder van sociaal werk en welzijn in de gemeente. Die zou in het voorveld actief moeten zijn om van daaruit vragen en problemen van de inwoners en vooral jeugdigen op te lossen of eventueel naar specialisten door te verwijzen. De aanbestedingsprocedure is in april 2017 gestart. Daarin werd aangegeven dat het budget tussen de 1,3 en 1,7 miljoen zou liggen. Een belangrijke voorwaarde bij de selectie was dat de opdrachtnemer het budget goed zou bewaken.

Nadat er drie partijen waren overgebleven hebben college en raad besloten het budget met €500.000 te verhogen incidenteel voor drie jaar. Want de toekomstige opdrachtnemer zou immers een transitie/transformatie moeten doormaken wat extra kosten met zich zou brengen. Gedurende het aanbestedingsproces hebben we de regels veranderd, ook al mag dat niet volgens het aanbestedingsrecht. We konden niet anders, want het budget moest aangepast worden aan de partij waar de gemeente mee verder wilde.

De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een contract voor twee jaar met de Tintengroep. Hiermee is een bedrag van 2,2 miljoen euro gemoeid. We hebben de raad destijds niet gemeld voor welk bedrag de andere partijen hebben ingeschreven. We kunnen alsnog melden dat het gaat om bedragen tussen de 1,3 en 1,7 miljoen.

Looptijd

Het contract met de Tintengroep had een kortere looptijd dan het extra budget van 5 ton (2 jaar ten opzichte van 3 jaar). Vorig jaar, 31 december 2019, eindigde het contract van rechtswege,tenzij wij als College het contract zouden verlengen. Volgens de overeenkomst uit 2017 gaat het dan om een nieuwe periode maar dan van 3 jaar.

Contract met ingang van 2020

We hebben als college in 2019 de overeenkomst al met drie jaar verlengd. We hebben daarvoor de raad niet geraadpleegd. Dat vonden we niet nodig, ondanks dat  Sociaal Werk De Kop een monopolist is op het werkgebied. Een inwoner heeft weliswaar geen keuze. Hij of zij moet naar Sociaal Werk De Kop. Maar wij vinden als college “Als de kwaliteit goed is, hoeft dat geen probleem te zijn”. De raad krijgt geen keuze. Zij moeten verder met Sociaal Werk de Kop. Ondanks dat Sociaal Werk De Kop grote moeite heeft met het bewaken van het budget. En ondanks het feit dat Sociaal Werk de Kop al snel op vlieghoogte was, hebben ze nog geen efficiencyvoordeel bereikt.

Het ontbreken van efficiencyvoordeel wordt veroorzaakt door de kosten van overhead. Van die €500.000 wordt namelijk meer dan de helft overgemaakt naar de overkoepelende Tintengroep. Het verlengen van het contract heeft uiteraard gevolgen voor het budget. Die 5 ton extra voor 2020, daar komen we als college niet onderuit, want dat bedrag hebt u als raad in 2017 al geregeld.

Conclusie

Het college hoeft geen raadsvoorstel aan de raad voor te leggen, want het college heeft geen keus meer en de raad dus ook niet. We sturen dit raadsvoorstel daarom als als informatienota aan u toe.

Tenslotte,

Het college kan zich voorstellen dat de raad de rekenkamercommissie zal vragen om de handelwijze van ons  inzake aanbestedingen, contractverlengingen, het beschikken over incidentele budgetten en de informatie daarover aan de raad eens nader tegen het licht te houden. Het college is benieuwd of de raad daartoe besluit.

In de raad zal de verantwoordelijke wethouder een nadere toelichting geven op dit duidelijke, eerlijke en minder misleidende raadsvoorstel, maar ook op het eventuele voornemen over dit onderwerp de rekenkamercommissie in te schakelen.

Graag nodig ik de wethouder uit haar toelichting op dit aangepaste raadsvoorstel te geven