Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 mei 2020

Geef wind een kans

Geef wind een kans

In de raadsvergadering van 26 mei kwam de RES ter sprake: de Regionale Energie Strategie. De inbreng vanuit Steenwijkerland beperkt zich tot ‘zon op land‘ en in ons bod zijn geen windmolens in Steenwijkerland meegenomen. Dat is wat D66 betreft een gemiste kans, helemaal omdat de wethouder heeft toegezegd op dit beleid nog terug te komen. In deze vergadering is het nog mogelijk om het RES-bod bij te kunnen sturen door middel van moties. Daarom heeft D66 de motie ingediend: Geef wind een kans. Waarom dat belangrijk is, lees je hieronder.

Toezeggingen wethouder

Vorig jaar toen het beleid ‘zon op land‘ werd vastgesteld is ons toegezegd dat het beleid wind in het najaar van 2019 aan de raad voorgelegd zou worden. Dat is niet gebeurd. Het werd telkens opgeschoven. Het is nooit aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Omdat D66 bang was dat wind geen onderdeel van het RES-bod zou worden, hebben we de wethouder gevraagd om de inbreng van onze gemeente in het bod aan de raad voor te leggen. De wethouder heeft toegezegd om dat ook te doen. Ook dat is niet gebeurd. Twee toezeggingen niet nakomen, dat accepteren wij niet. Wij voelen ons niet serieus genomen. Het niet nakomen van de toezeggingen is een van de redenen om deze motie in te dienen.

Geef wind een kans

Laten we starten met een kleine rekensom. Een jaar telt 8.760 uur. Als zonnepanelen het hele jaar in werking zijn, levert dat 920 vollasturen op. Dus van de 8.760 uren in een jaar leveren zonnepanelen 920 volle uren elektriciteit. Windmolens van 200 meter leveren in die 8.760 uren, 2500 volle uren elektriciteit. Zonnepanelen leveren op andere momenten vollast uren dan windmolens. Daarom kunnen hun effectieve uren, hun vollasturen, bij elkaar opgeteld worden. Samen dus een perfecte combinatie.

Met alleen beleid zon op land, beschikken we niet over energie als het donker is. Windmolens nemen weinig fysieke ruimte in, in verhouding tot de elektriciteit die ze produceren. Zonnepanelen daarentegen nemen veel kostbare landbouwgrond in beslag. Op gronden met windmolens is agrarisch gebruik mogelijk, maar ook gebruik als natuur kan gewoon. Op gronden met zonnepanelen is agrarisch gebruik én gebruik als natuur bijna onmogelijk. Windmolens en zonneparken zijn qua fysieke inrichting en ruimtebeslag een perfecte combinatie. Een paar hoge windmolens in Steenwijkerland en we zouden het bod van 171 GWh snel waar kunnen maken.

Kortetermijndenken

Met zon alleen redden we het misschien om te voldoen aan de doelstellingen voor 2030, maar dan moeten we de zonneparken ook realiseren. Van de opgave van 171 GWh is nog vrijwel niets gerealiseerd. Het is onnozel om te denken dat we in de gemeente voldoende hebben aan het beleid ‘zon op land’. Want met 171 GWh zijn we er nog lang niet. Dat is kortetermijndenken. Dan zijn we nog niet energieneutraal. We verbruiken in deze gemeente 3500 TJ (incl. warmte). Dat is ongeveer 1 TWh. Dat is gelijk aan 1250 ha zonnepanelen. Dat kunnen we onze agrariërs niet aandoen.

Het aanleggen van een windpark kost al gauw zo’n 6 jaar. Nu worden er nog hoge SDE-subsidies toegekend als er windmolens geplaatst worden. Daar zouden de inwoners van mee kunnen profiteren. We doen onze inwoners tekort als we nu niet kiezen voor windmolens in Steenwijkerland, zowel op energiegebied als financieel.

Dus laten we zo snel mogelijk beleid wind vaststellen. Én de rest van de RES-regio motiveren om dat ook te doen.

Concept beleidskader windenergie in Steenwijkerland