Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 april 2020

75 jaar vrijheid in Steenwijkerland

75 jaar vrijheid in Steenwijkerland

Dit jaar is er 75 jaar vrijheid in Steenwijkerland en daar staan we graag bij stil, want vrijheid is niet altijd vanzelfsprekend. Op 13 april 1945 werd Steenwijk en omgeving bevrijd, op 15 april volgde de bevrijding van Vollenhove en een dag later op 16 april Kuinre.

Wat betekent vrijheid voor jou? Die vraag hebben we gesteld binnen de fractie. Emmy Elgersma, Grieko van Dijk en Thom de Vries geven hun reactie. In de video kun je het resultaat zien. Deze vraag is ook voorgelegd aan de fractievoorzitter van D66 Overijssel, Wybren Bakker. Hieronder een kort interview.

75 jaar vrijheid in Steenwijkerland

 Portretfoto van Wybren Bakker, fractievoorzitter D66 Overijssel.Wat betekent vrijheid voor mij?

Mijn moeder vertelde over haar inzet tijdens de oorlog. Ze bracht als jonge vrouw voor het verzet berichten onder haar rokken naar anderen. Haar vader en moeder hebben door schuilplekken mensen de oorlog doen overleven. De traumatische verhalen over “het weghalen van de paarden van de boerderij” klinken na in mijn oren. De slachtoffers na een mislukte bevrijding hebben bij mijn opa, die in het verzet zat, diepe sporen achtergelaten. Herdenken zat dus al in mijn opvoeding.

Toen ik volwassen werd bleef het jaarlijkse herdenken vanzelfsprekend. Ik leerde dat ook veel homomannen waren weggevoerd. In Utrecht waar ik inmiddels woonde regelde ik met andere bestuursleden van het COC een (homo-) herdenkingsmonument onder de Dom van Utrecht. Met onze dochter gaan we jaarlijks naar de herdenking in Diepenveen of Deventer. Als vaders dragen we zo uit dat we allen vrij zijn, dat we dit niet als vanzelfsprekend zien en geven we onze dochter de verhalen mee vanuit het verleden. We zien wat er mondiaal nog aan geweld en oorlog gaande is en zoeken steeds hoe we bij kunnen dragen aan een betere wereld.

Waar vind ik dat op dit moment de vrijheid onder druk staat?

Mijn man werkt over de hele wereld en komt in veel landen waar dictaturen bestaan, waar mensen “gedwongen” worden. Waar presidenten bijvoorbeeld mensen laten verhongeren, de economie laten instorten en ondertussen zelf vette bankrekeningen in het buitenland opbouwen. Mijn man werkt daar samen met boeren en hun organisaties. Daarbij ziet hij de power van mensen om ondanks alles toch te zorgen voor dagelijks eten – in de wetenschap dat de overheid niets voor de mensen doet.

Helaas blijken we mondiaal niet in staat om ernstige mensenschendingen, genocide, economisch wanbeleid of slecht financieel beleid te kunnen stoppen, bijvoorbeeld via een internationaal orgaan als de VN. Dat blijft me maar verwonderen.

Op welke manier geef ik vrijheid inhoud in mijn politieke doen en laten?

Er is de afgelopen jaren bijzondere aandacht geweest voor een programma voor 75 jaar vrijheid in Overijssel. Ik ben o.a. bij diverse bijeenkomsten geweest over de realisatie van het Memory Museum en was bij de opening. De verbinding van dit Memory Museum met het onderwijs is uniek en vet goed. De unieke beelden, foto’s, de lokale herdenkingen en verhalen maken dat 75 jaar bevrijding leeft in Overijssel! Het mede door D66 ingediende amendement voor meer geld voor de realisatie van dit museum heeft volgens mij zeer aan het doel voldaan.

Ik zal altijd opkomen voor hen die onderdrukt worden of voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Je uit kunnen spreken, persvrijheid, democratie en onafhankelijke rechtspraak zijn basisvoorwaarden om je vrij te kunnen bewegen en autonoom keuzes te maken. In mijn politieke handelen blijf ik daarvoor waken en zet ik me in om sociaal-liberaal beleid mee inhoud te geven.

– Wybren Bakker, fractievoorzitter Provinciale Staten –