Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 maart 2020

Tijdelijke oplossing Brouwerstraat Blokzijl

Het college maakte bekend dat de Brouwerstraat in Blokzijl afgesloten gaat worden voor vrachtverkeer en bussen. Hiermee wil men de overlast van het verkeer door de smalle straat beperken. D66 vindt het goed om te lezen er een tijdelijke oplossing is gevonden in afstemming met alle betrokken partijen. Op dit moment is dit het hoogst haalbare om te realiseren. Maar een duurzame oplossing voor de ouderwetse binnenstad is het nog niet.

Handhaving

De maatregelen die nu getroffen zijn, vallen of staan met goede handhaving. Op dit moment is er al een lengteverbod van 10,4 meter in de Brouwerstraat in Blokzijl. Ook nu wordt dit verbod af en toe genegeerd en rijdt er groot verkeer dat niks te zoeken heeft door Blokzijl. Plaatselijk Belang geeft aan dat de lokale bedrijven en vaste leveranciers al wel de goede routes nemen. Om de nieuwe verkeersmaatregel goed te handhaven lijkt permanente toezicht de oplossing. Camera’s die de voertuigen registreren is hierin een mogelijke oplossing. In Culemborg is zo’n systeem erg effectief.

Ontsluitingsweg

Op dit moment heeft het college maximaal €50.000 over voor een tijdelijke oplossing. De oplossing voor de langere termijn is een ontsluitingsweg om Blokzijl heen. Hierdoor hoeft ook het zware landbouwverkeer niet door de straten, waardoor de oude panden beter bewaard blijven. Afgelopen jaar spraken we met plaatselijk belang over de verschillende varianten die op tafel liggen. Een rondweg zou miljoenen moeten kosten en dat is een grote kostenpost voor de gemeente. D66 is van mening dat het college zich hiervoor dient uit te spreken en actief op zoek moet gaan naar middelen hiervoor. We zijn blij met een tijdelijke oplossing voor Blokzijl, maar die moet niet gebruikt worden om een permanente oplossing (weer) uit te stellen.

Uitwijkhavens Duinweg

Een ander issue is de weg van Blokzijl naar Vollenhove. Daarvoor zijn er twee routes: de Vollenhoofsedijk en de Duinweg. Tijdens de afsluiting van de brug bij het Stroinkgemaal is de Duinweg veelvuldig gebruikt. Er zijn enkele uitwijkhavens aangebracht om elkaar te kunnen passeren. Op dit moment komt het nog voor dat vrachtwagens enkele honderden meters achteruit moeten rijden bij tegemoet komend verkeer. Voor de verkeersveiligheid is het verstandig om het aantal uitwijkhavens op de Duinweg te verhogen.