Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 februari 2020

Schadevergoeding? Stuitingsbrief Lelystad Airport

Nieuws vanuit fractie Provinciale Staten:
Veel mensen in Overijssel maken zich grote zorgen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De impact van een uitbreiding op natuur, gezondheid en levenskwaliteit van omwonenden moeten we absoluut serieus nemen. De Provinciale Staten hebben dan ook vele malen gesproken over de kwestie rond Lelystad Airport. Ook het huidige college heeft een heldere koers in dit vraagstuk en deze recent nog eens in een brief bij de minister onder de aandacht gebracht. Nu is er vanuit SATL nieuws over een Stuitingsbrief Lelystad Airport.

Om nu geen politieke meningen te ventileren, maar wel onze inwoners optimaal te informeren dienen een aantal partijen vandaag samen met D66 een motie in. Daarin dringen partijen er op aan inwoners zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen over hun recht op vergoeding van eventuele schade door Lelystad Airport.

Stuitingsbrief

Er bestaat de mogelijkheid tot versturen van een zogenaamde stuitingsbrief door inwoners. Wie door een mogelijke uitbreiding van luchthaven Lelystad schade verwacht kan dat middels deze stuitingsbrief voor 1 april 2020 alvast aangeven. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan een waardevermindering van zijn of haar huis. De eventuele schade zelf is immers op dit moment niet duidelijk. Maar ondertussen tikken de juridische deadlines voor het indienen van een schadeclaim wel door. Met het verzenden van de brief is er geen zekerheid dat de schade voor individuele inwoners straks ook daadwerkelijk wordt vergoed. Maar wie voor 1 april de brief aan de minister verstuurt maakt later wel meer kans om de schadevergoeding toegekend te krijgen. Heel belangrijk dus dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners hier tijdig van af weten!

Een voorbeeld van de stuitingsbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je hier: Stuitingsbrief Lelystad Airport

D66 heeft steeds gepleit voor een zorgvuldige herindeling van de luchtruim. Voor dat dit geregeld is moeten geen verdere besluiten worden genomen over de uitbreiding van Lelystad Airport. D66 Overijssel maakt zich bovendien hard tegen laagvliegroutes boven Overijssel en het openstellen van Lelystad Airport voor vrachtverkeer.

Thema

Wonen en Leefomgeving

D66 streeft naar een duurzame, natuurlijke en schone leefomgeving en wil het besef daarvan ook breed overdragen. Voldoende groen, schone lucht, bodem en water zonder geur-, licht- of geluidshinder zijn bepalend voor onze gezondheid en ons welzijn. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. In onze omgeving doen we alles: wonen, werken, recreëren, leven dus! D66 wil daarom ook in de openbare ruimte duurzaamheid stimuleren en alle vormen van vervuiling tegengaan. Vliegtuigen moeten daarom zo hoog mogelijk. Tijdige preventieve maatregelen zijn nodig met het oog op de klimaatverandering.

Lees meer