Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Meer aandacht voor biodiversiteit

Het heeft een jaar op zich laten wachten, maar gisteravond werd in de politieke markt een plan besproken om de biodiversiteit in Steenwijkerland te versterken. Op 10 juli 2018 kreeg de gemeenteraad een oproep van inwoners voor bewuster insectenbeheer. D66 vond dat dermate belangrijk om vervolgens hier een debat over aan te vragen. Dat debat bleef lang uit, tot afgelopen dinsdag.

Het college had besloten om eerst zelf aan de slag te gaan met het schrijven van een plan van aanpak. Het plan van aanpak wat voorgesteld wordt, is een stap in de goede richting. Wel kun je twijfelen aan de onderdelen waarop ingezet wordt. Is alles even effectief? Er gaat bijvoorbeeld veel geld uit naar promotionele activiteiten en maar liefst € 75.000 wordt beschikbaar gesteld voor lokale initiatieven. D66 vindt dat je dat geld beter in kunt zetten om grote slagen te maken.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Diversiteit is belangrijk in drie onderdelen: in genen, in soorten en ecosystemen. Dat laatste is waar we als gemeente meer op moeten inzetten. De natuur in onze gemeente is vrij eentonig geworden. We hebben grote grasvelden vol Engels raaigras, veel riet en stukken bos. Vroeger stond het landschap vol met wilde bloemen en de bermen en grasland waren gevuld met bloeiende kruiden.

Er is minder variatie in het landschap ontstaan en dat heeft z’n weerslag gehad op de biodiversiteit. Er is een forse terugloop in het insectenbestand en bestuivende insecten. Dat is zorgelijk, want juist die bestuivers zijn nodig om alle gewassen te bevruchten. Insecten maken deel uit van de voedselketen en als zij daarin uitvallen, heeft dat grote gevolgen voor alle andere dieren.

Gemeente vol met ‘biljartlakens’

In voorbereiding op het debat is Thom de Vries in gesprek gegaan met de verschillende inwoners die een brief hebben gestuurd naar de gemeente. Eén van die inwoners was dhr. Strampel uit Steenwijk. Hij is inmiddels op leeftijd en heeft de natuur door de jaren heen zien veranderen.

“Als ik een rondje over het Eeserwold doe zie je alleen maar grote biljartlakens. Zo noem ik dat tenminste. Strakke weilanden waar géén enkel bloeiend plantje te bekennen is. Vroeger waren het kleurrijke velden en barstte het ook van de weidevogels.”

In de gesprekken werd veelal aangegeven dat men zich ook stoort aan het maaibeleid van de gemeente. Wanneer de verschillende kruiden bijna in bloei komen, worden ze door de maaimachine afgemaaid. Op die manier hebben de planten geen kans om te bloeien en gaan voedzame planten voor insecten verloren. Zo zijn er veel suggesties aangereikt om het beleid te verbeteren.

Welke aanbevelingen heeft D66?

Als gemeente is het belangrijk dat we zorgen voor bufferzones en verbindingsstroken die rijk zijn aan biodiversiteit. We zijn blij met de inzet van een ecoloog om goed te kijken naar verbeteringen. Daarnaast zien we dat onze inwoners hier ook steeds meer bewust van worden. Plaats op de website een pagina ‘biodiversiteit in Steenwijkerland’ met daarop informatie wat inwoners zelf kunnen ondernemen, zoals Operatie Steenbreek.

Aanbevelingen opgesomd:

  • Maak het plan ambitieuzer, onze gemeente verdient dat;
  • Ecologisch bermbeheer hoger dan 60% toepassen:
    dat wil o.a. zeggen géén klepmaaier, maai gefaseerd, laat maaisel paar dagen drogen;
  • Verschraal de gemeentelijke bermen;
  • Veranker biodiversiteit in alle beleidsdomeinen van de gemeente;
  • Zet braakliggende terreinen in voor (tijdelijke) verbetering van de biodiversiteit;
  • Maak afspraken met de agrarische sector. Zij beheren meer dan 50% van het grondoppervlak;
  • Betrek verschillende gesprekspartners erbij en zet acties op touw.

Update 12 maart 2020:
Het college heeft een stap gezet in overleg met LTO om bloeiende akkerranden te creëren. Er is voor zo’n 48 hectare bloemenmengsel en zonnebloemenzaad beschikbaar. Hierdoor worden belangrijke bufferzones voor insecten gemaakt. In Steenwijkerland zijn zo’n 36 verschillende soorten bijen waargenomen. Om die allemaal een kans te geven, en daarbij de huidige planten en voedsel te laten bestuiven, moeten er veel bloeiende stroken zijn. Bloeiende weilanden is één, de gemeente moet vervolgens met bloeiende bermen aan de slag. Op naar de volgende verbetering.

Plan van aanpak versterken biodiversiteit Steenwijkerland – juli 2019
Artikel Steenwijker Courant 10 oktober 2019: Oproep raad ‘Minder praten en meer doen’
Artikel Brederwiedekrant 19 mei 2020: Volop bloeiende akkerranden in Steenwijkerland