Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2020-2023

Meneer de voorzitter,
Hierbij onze bijdrage voor de algemene beschouwingen.
De Perspectiefnota. Er is weer heel veel werk verzet.
Veel woorden. Veel cijfers.

Wat had ik het mooi gevonden als deze PPN was begonnen met een duidelijke visie.
Een duidelijk perspectief.

Zo heet de nota toch ook? Perspectiefnota?
Wat zegt deze PPN ons en de inwoner nu echt?

Wat had er in de PPN gemoeten? 

Nou, Een goed voorbeeld is geld sparen voor Blokzijl.
Begroot structureel de uitgaven die je wilt doen. Dan heb je een veel sterkere lobby voor cofinanciering. Niet alles uit de algemene reserves halen.  Je spaart ergens voor, omdat je een visie hebt.

Wij komen er gewoon niet achter waar dit college ons naar toe leidt. We vinden het belangrijk dat hier onafhankelijk onderzoek naar gedaan wordt, los van de rekenkameronderzoeken. Journalistiek onderzoek. Daarom onze motie voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

Een perspectief is een gezichtspunt, een horizon.
En ik vraag me oprecht af… Is dit wel een perspectiefnota?

Lees hier de volledige spreektekst van Emmy Elgersma

Spreektekst algemene beschouwingen juli 2019

D66 diende tijdens de PPN onderstaande moties in.

19-07-09 Motie Onderzoeksjournalistiek
Motie 19-07-09 Warmtetransitie