Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Beleid ‘Zon op land’ – niet in weidevogelgebied

D66 wil graag aan de slag met de energietransitie. We zijn blij dat er eindelijk een beleidsstuk ‘zon op land Steenwijkerland‘ ligt. We snappen dat we niet ontkomen aan zonnepanelen en aan windmolens. Iedereen heeft immers energie nodig en we willen van het gas af.

Vorig jaar bij de PPN heeft D66 al gevraagd om:

  • Een werkvergadering energietransitie te organiseren om de opgaven en de kosten inzichtelijk te maken;
  • De raad te informeren over de warmte die we nodig hebben en welke bronnen we daarvoor kunnen gaan gebruiken
  • Samen lokaal, regionaal en landelijk samen te werken om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de energietransitie
  • Een overzichtskaart te maken waar wind en/ of zon mogelijk is, en hoe het via netwerken aan de inwoners geleverd kan worden

De hele raad heeft tegen de moties gestemd. Verbaasd was ik dan ook tijdens de Politieke Markt. Veel raadsleden klaagden het gebrek aan visie en het gebrek aan inzicht in de energiemix. Hoeveel zonnepanelen moeten er dan op land? Kan er niet meer op dak? Hoeveel windmolens moeten er dan nog komen? Kunnen we ook alleen windmolens plaatsen?

Deze raadsleden moeten de hand in eigen boezem steken, want een jaar geleden wilde niemand inzicht in de energiemix, niemand wilde inzicht in de energietransitie, de kosten, de gevolgen, de bronnen, de netwerken, de samenwerking en de verdeling in zon en wind. We vertrouwden wel op het college. Dom, zo is gebleken.

D66 is ook geschrokken van het feit dat de G1000 wel gehoord is, maar dat met de aanbevelingen helemaal niets wordt gedaan. Het voorstel om de bijdrage van de aanvrager te relateren aan de bijdrage die de grondeigenaar krijgt, vinden wij een hele goede aanbeveling. Met € 1.000,— per ha wordt kleinschaligheid niet gestimuleerd en grootschalige projecten wel. Grootverdieners zouden best een hogere bijdrage kunnen betalen.

Niet op weidevogelgebieden!

Voor D66 zit er in dit beleid ‘zon op land Steenwijkerland’ een addertje onder het gras. Volgens het beleidsstuk stellen we ALLE grond beschikbaar voor zonnepanelen, behalve de natuurgebieden. Als straks uit de RES komt dat er regio’s zijn die niet voldoende energie kunnen opwekken, dan gaat het Rijk gebieden aanwijzen waar het wel kan. In beginsel hebben wij dan al onze grond behalve natuur aangewezen. We zeggen tegen het Rijk: Bij ons kan het overal.

We hebben het aantal ha immers alleen voor onszelf en in deze eerste fase gemaximeerd tot 125 ha, maar alles is beschikbaar. Hoe dom kunnen wij zijn.

Laten we in ieder geval de leefgebieden voor agrarisch beheer waaronder het weidevogelgebied en het droge dooradering gebied, de houtwallen etc. niet opofferen. Waarom zouden we dit gebied op willen offeren? We verschuiven het probleem, want niemand wil dat de weidevogelstand nog verder afneemt en onze kenmerkende landschapselementen achter zonnepanelen verdwijnen.

Met ons amendement hebben we de weidevogelgebieden kunnen uitsluiten van plaatsing van zonneparken! Het liefst hadden we het gebied nog meer beperkt. Uitbreiden kan immers altijd nog.