Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 april 2019

D66 roept op om ruimhartig te zijn

In het voorstel van het college staat om het rentetarief voor sociale kredieten bij de GKB voor inwoners van Steenwijkerland te verlagen van 14% naar op 5%. Dit hoge rentepercentage op kleine kredieten zijn nodig om de ervoor kosten te dekken. Des te lager het bedrag des te hoger het rentetarief. Een tarief van 14% op een krediet van € 500,- bedraagt € 70,- en is volgens ons nauwelijks kostendekkend. Kwijtschelding is een veel socialere optie wat D66 betreft.

D66 vindt dat de sociale kredietverlening een complex en duur stelsel is. Eind 2018 bedraagt het uitstaande krediet bij de GKB € 454.099,82. Deze schulden zijn gemaakt door een doelgroep die het financieel al zwaar genoeg heeft. Wat zou het dan ook een ruimhartig gebaar zijn als we deze schulden aflossen, helemaal wanneer de kosten van de sociale krediet- en hulpverlening hoger zijn dan de schuld zelf. D66 roept hiertoe op in een motie.

Deze motie kun je hier lezen.