Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Napraten over: beleid laaggeletterdheid

Tijdens de raadsvergaderingen staan veel onderwerpen op de agenda. Soms leent zich dat om nog even na te praten over het onderwerp. Vandaag in dit item, praten we na over het beleid laaggeletterdheid.

Afgelopen week heeft het college het beleid ‘laaggeletterdheid’ aan de raad voorgelegd.
Dit beleid is niet voor mensen die een uitkering ontvangen. Mensen met een uitkering doen een taaltoets en krijgen dan hulp.  Het gaat het college om mensen die soms helemaal niet bekend zijn bij de gemeente. Ze zijn niet goed met taal of met cijfers of ze hebben onvoldoende digitale vaardigheden.
Het college vindt dat alles op alles moet worden gezet om deze mensen te vinden. De gemeente gaat dus actief speuren naar deze mensen. En daar heeft de gemeente veel geld voor over.

D66 kijkt er anders tegenaan.

Het college kan wel vinden dat deze mensen geholpen moeten worden, maar vinden de mensen dat zelf ook? Sommigen redden zich prima en willen de bemoeienis van de gemeente in hun leven niet.
Het kan best zijn dat ze hulp van anderen nodig hebben, maar als ze die anderen zelf weten te vinden, dan is dat natuurlijk prima. D66 vindt dat mensen een grote vrijheid hebben en dat we niet betuttelend moeten zijn. Het is voldoende dat iedereen weet dat de gemeente gratis cursussen aanbiedt.
Zonder dat de gemeente bijhoudt om wie dat gaat.

De gemeente zou daarom overal bekend moeten maken waar je terecht kunt voor die gratis cursussen
Een campagne waarin iemand (acteur of niet) laat weten hoe de cursus hem of haar heeft geholpen, kan ook helpen. Maar we moeten vooral geen gemeente worden die op mensen gaat ‘jagen’, hoe goed bedoeld dat ook is. En heel eerlijk: veel mensen (ook ik) kunnen best bijscholing gebruiken. Met name in digitale vaardigheden. Dan is het alleen maar belangrijk om te weten waar je die bijscholing kunt krijgen.

D66 vindt hulp bieden als het nodig is daarom beter dan een actief en kostbaar opsporingsbeleid.