Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Integriteit van raad en college

Voorzitter,
Fijn dat het voorstel er ligt om de versie gedragscode integriteit van de VNG van 2015 nu ook in deze gemeente vast te stellen. Deze is duidelijker, uitgebreider en zal hopelijk bijdragen aan een integer bestuur en gemeenteraad. Een belangrijk onderwerp als je het hebt over betrouwbaar bestuur.

Hij staat als hamerstuk op de agenda, maar het is goed om hier wat langer bij stil te staan. In het stuk wordt namelijk ook opgeroepen om het onderwerp integriteit periodiek te bespreken. Onder artikel 6.2 wordt gevraagd om op voorstel van de burgemeester in de gemeenteraad afspraken te maken over:
a. de periodebespreking van het onderwerp integriteit
b. de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit
c. de processtappen die gevolgd moeten worden bij integriteitsschending

Dit artikel roept bij mij de vraag op aan de burgemeester: Is dit voorstel er al? En als het er niet is, wanneer bent u van plan met dit voorstel te komen?

Informatie en informatieplicht

Dan een opmerking over paragraaf 3 van het voorstel. Hier ligt een grote uitdaging voor dit college om een goed en integer bestuur te vormen. Ik citeer het volgende uit uw voorstel:

“Burgemeester en wethouders en elk van zijn leden zijn verplicht alle inlichtingen te geven die de volksvertegenwoordiging nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Het betreft zowel een actieve als passieve informatieplicht. Ook als individuele volksvertegenwoordigers informatie vragen, zal die aan de volksvertegenwoordiging moeten worden verstrekt.”

Als ik dit voorstel zo lees en het wordt volgende week aangenomen, moet het college zich goed achter de oren krabben en zich een andere houding aanmeten. Een actieve informatieplicht, betekent dus geen afgeronde onderzoeken in de bureaulades stoppen. Maar altijd delen met de raad, zoals het onderzoek over de rondweg Blokzijl. Of ik mis bijvoorbeeld belangrijke informatie in de informatienota van 12 februari over gaswinning. Daar stond niet in dat er wordt gewacht op een onderzoek in Groningen en dat daardoor geen haast gemaakt wordt met de tiltmeters. Het college hoort de raad hiervan op de hoogte te stellen en niet op een informatieachterstand te stellen.

Tot slot hierover, maar zeker zo belangrijk.

Ik heb net duidelijk geciteerd dat alle leden van het college de plicht (u hoort het goed: er staat echt: verplichting) hebben om de hele raad te informeren. Dat kan volgens mij niet betekenen dat een wethouder alleen de coalitie informeert en beleidsstukken met de coalitie gaat bespreken die niet naar de hele raad zijn gegaan.

Dat kan volgens mij al helemaal niet betekenen dat een wethouder beleidsstukken alleen met de coalitie bespreekt in aanwezigheid van ambtenaren. Dan kunnen beleidsstukken immers eenvoudig worden herschreven. Als vervolgens alleen die herschreven stukken naar de hele raad gaan, krijgt de raad dus niet dezelfde informatie. Maar wat nog veel erger is, dan debatteert de coalitie dus buiten de raadsvergadering om zonder de oppositie.

Het is goed dat de inwoner weet wat de waarde van een raadsvergadering is.

Mijn vraag is dan ook aan de coalitiepartijen hier aan tafel: Hoe interpreteert de coalitie dit artikel? Vindt de coalitie ook dat het college zich aan deze verplichting moet houden?

In dat verband lees ik ook nog even artikel 3.2 voor:

“De wethouder maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.”

D66 wordt graag serieus genomen. Ook in haar rol als oppositie.

Ik zou daarom heel graag van de burgemeester horen of ik de code goed heb uitgelegd en of de burgemeester vindt dat het college verplicht is om zich aan de code te houden.