Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 februari 2019

Bidbook Giethoorn

De gemeente had met de Regio Deals de kans op een grote pot geld vanuit het Rijk. Die pot is er ook voor onze inwoners. We vinden het fantastisch dat deze gemeente zelfs twee plannen heeft ingediend.
1. Het bidbook Giethoorn: voor spreiding van toerisme en verbeteren van leefbaarheid;
2. De Human Capital Agenda: om in mensen te investeren met 21 andere gemeenten onder aanvoering van de wethouder van Zwolle;

Helaas heeft het Rijk deze beide plannen niet gehonoreerd, maar het Rijk komt nog met een laatste ronde. Dit jaar zit er nog 250 miljoen euro in de pot. Met dezelfde plannen maken we natuurlijk weinig kans, maar als we nu een nieuwe en sterke visie en strategie ontwikkelen waarschijnlijk wel. Die moet dan als uitgangspunt Brede Welvaart hebben, precies wat het Rijk wil, dan kunnen we nog een keer meedoen.

De belangrijkste betekenis van Brede Welvaart is, dat iedereen mee kan doen. Aan werk, aan opleiding en onderwijs, aan het verenigingsleven, aan goed wonen in een leefbare wijk en aan goede zorg.

Bij het bidbook ontbrak een visie. Laat ons dat niet nog eens overkomen. Daarom is het voorstel van D66 om in een politieke markt de contouren te bespreken hoe we vanuit onze regio in samenwerking met andere gemeenten en partijen uit onderwijs en bedrijfsleven in kunnen zetten op Brede Welvaart.

Een debat de raad waardig. Daarna hoeft er slechts een plan van twee pagina’s te komen, waarin uitgelegd wordt hoe wij gaan zorgen voor Brede Welvaart. Helaas wilde de raad hier niet op inzetten.

Het bidbook Giethoorn

D66 is erg blij met de toezegging van de wethouder dat de inhoud van de beslispunten niet hard is. Dat de inhoud eerst aan alle belanghebbenden in de gemeente voorgelegd zal worden. Hij gaf ook aan dat er echt sprake van een goede inspraak zal zijn, door al onze inwoners.

Wij vinden het bijzonder Als wij als raad instemmen met deze beslispunten dan kan de inhoud nog helemaal anders worden. Dat kan immers gebeuren als iedereen mee mag praten.

Wij zien niets in de ontwikkeling van transferia bij Kuinre of A6 en bij de A32. Ook niet in het ontwikkelen van de gele vlek bij Giethoorn, want dat leidt niet tot spreiding van het toerisme. De investeringen om het intercity station geschikt te maken vinden we een te grote uitgave, helemaal  nadat we al zoveel geld in het stationsgebied gepompt hebben.

D66 heeft er wederom op aangedrongen dat het college met alle inwoners om tafel gaat. Dat betekent ook met inwoners van bijvoorbeeld Blokzijl en Ossenzijl, waar de leefbaarheid vanwege de doorgangsroute dwars door het hart van de kern al tijden onder druk staat. Met een leefbaar hart worden andere kernen aantrekkelijke voor toeristen en werkt echt om toerisme te spreiden.