Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 januari 2019

Gaswinning Eesveen door Matthijs Sienot bezocht

Gaswinning Eesveen door Matthijs Sienot bezocht

Vrijdag kwam Tweede Kamerlid Matthijs Sienot naar Steenwijkerland voor informatie over de gaswinning Eesveen. Ook was Statenlid Wybren Bakker uit de provincie hierbij om zich op provinciaal niveau te informeren. De fractie van Steenwijkerland (Emmy Elgersma, Thom de Vries en Grieko van Dijk) namen hen mee naar de verschillende locaties.

Inwoners aan het woord

Gaswinning Eesveen

Tijdens het bezoek heeft de fractie gekeken op locatie van de gaswinning Eesveen. Bewoners uit de buurt hebben hun zorgen geuit over de gaswinning. “We weten allemaal wat er in Groningen is gebeurd, dat willen we hier niet.” Naar boven kwam vooral dat de overheid de risico’s veel beter in kaart moet brengen en vervolgens moet monitoren. Er is volgens hen te weinig inzicht in de risico’s die zijn ontstaan en nog steeds ontstaan. Bovendien worden te hoge risico’s getolereerd en is er te weinig toezicht en controle.  Daarnaast is er te weinig communicatie en het is lastig om als bewoner ook alle informatie te krijgen. Pas wanneer er vragen gesteld worden, komt er informatie naar buiten.

Er is voorafgaand aan de gaswinning geen nulmeting uitgevoerd. Dat is niet verplicht. Bewoners vinden dat onzorgvuldig en het verontrust hen. Het aantonen van schade door gaswinning wordt erg moeilijk gemaakt. Enkelen hebben nu zelf een bouwkundig rapport (nulmeting) laten opstellen, dat kost al snel € 1500,-.

Het probleem rondom het productiewater, water wat mee omhoog komt tijdens het winnen, hebben bewoners ook aangekaart. Dit water komt uit vrij diepe bodem (2km bij Eesveen) en bevat veel vervuiling, waaronder zware metalen en Benzeen.  Bij het lozen van dit water in de oude winningsput in Nijensleek blijkt er corrosie te zijn, waardoor de buis lekt. Deze vervuiling geeft een risico voor ons grondwater. Inzicht in de risico’s ontbreekt nu.

Grotere problematiek

Gaswinning Eesveen

In café de Heren van de Rechter in Steenwijk heeft de fractie gesproken met een kenner op dit dossier. De betrokken partijen vanuit de overheid, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen, Technische Commissie Bodem Beweging en TNO stellen zich opener op. Het bewonersinitiatief ‘Geen opschudding Gaswinning Eesveen’ heeft nauwe contacten met hen. Ze stellen hen kritische vragen, die soms onbeantwoord blijven. Dat baart het bewonersinitiatief zorgen. De afgelopen jaren draaide de gaswinning vooral rondom Groningen en niet om de ‘kleine velden’. Dat laatste is overigens een relatief begrip, want in 2018 werd er méér gas gewonnen uit de kleine velden dan uit Groningen. Daarnaast is het gasveld Diever volgens hen na Groningen het best producerende gasveld in Nederland.

Matthijs Sienot en Wybren Bakker hebben voldoende informatie mee gekregen om de zorgen provinciaal en landelijk onder de aandacht te brengen en te streven naar oplossingen. Die oplossingen zien vooral op duidelijke informatie over de risico’s, over welke risico’s aanvaardbaar zijn, over het monitoren van risico’s en van mogelijke schade en over het houden van toezicht op het overtreden van de risiconormen.