Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 januari 2019

Biodiversiteit en bewuster insectenbeheer

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari werd de jaarlijkse Pluim uitgereikt. De Pluim van het jaar wordt beschikbaar gesteld voor een initiatief waarmee de samenleving een dienst wordt bewezen. Dit jaar was dat aan Tafelronde 93 Steenwijk voor hun project wat bijdraagt aan de biodiversiteit en bijen en insecten helpt.

Project Tafelronde 93 Steenwijk

Tafelronde 93 Steenwijk zet zich elk jaar in voor een goed doel of een project. Nu hebben ze gekozen om zich voor de bijen, insecten en biodiversiteit in te zetten. In Nederland, en ook Steenwijkerland, gaat het daar slecht mee. Zo is er ruim 75% terugloop van het insectenbestand. Om hier wat aan te doen koopt de Tafelronde 93 een stuk grond aan. Dit gaan ze als bijentuin inrichten en willen de komende jaren de scholen hier bij te betrekken, zodat de jeugd weet dat het niet goed gaat met bijen, insecten en biodiversiteit in Steenwijkerland.

Oproep bewuster insectenbeheer

Een half jaar geleden deden al tien inwoners van Steenwijkerland een oproep aan de gemeenteraad voor een bewuster insectenbeheer. Dat hebben ze gedaan door het formulier van Natuurmonumenten op te sturen naar de raad. Naast de oproep deden een aantal van hen ook suggesties om een bloementuin i hun woonwijken aan te leggen. Prachtig!

D66 heeft tijdens de vergadering van 10 juli 2018 hier aandacht voor gevraagd en het groenbeheer op de agenda gezet. Echter zijn we nu een half jaar verder en is er vanuit het college nog geen actie gekomen om hierover de discussie aan te gaan.

Groen- en maaibeleid actualiseren

Het huidige groen- en maaibeleid van de gemeente is meer dan tien jaar oud. Op basis van onderzoeken en nieuwe inzichten is het hoog nodig om dit beleid weer up-to-date te maken. Gefaseerd de bermen maaien, zodat bloemen ook tot bloei kunnen komen of juist kruidenrijke mengsels zaaien in de bermen.

D66 zal zich komende tijd inzetten om deze discussie verder open te gooien.

Website Natuurmonumenten met oproep ‘Red onze insecten’
Steenwijker Courant: Pluim voor initiatief bijentuin van Tafelronde 93 Steenwijk