Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

Mensen ga stemmen

Op 21 maart mogen wij onze gemeenteraad kiezen. Stem op een kandidaat en een partij van uw voorkeur. U kunt dus geen burgemeester of wethouders kiezen. De burgemeester wordt door de kroon benoemd. De wethouders worden door de politieke partijen voorgedragen en door de raad gekozen en benoemd. Zo is het systeem nu eenmaal. Maar ik zou graag mijn eigen burgemeester en wethouders willen kiezen.

Van de drie bestuurslagen, burgermeester, college van B&W en gemeenteraad is de laatste het hoogste en belangrijkste orgaan in de gemeente. Alle 8 partijen en hun kandidaten hebben het beste voor met Steenwijkerland. Zij steken veel tijd in die klus, waar weinig tegenover staat. En die mensen mag u kiezen. De raad (namens u) controleert B&W. Keurt voorstellen goed of af. Stuurt bij via wijzigingsvoorstellen (amendementen) en wekt het college op om problemen en kansen aan te pakken (moties). Maar ook via initiatief voorstellen los van het college.

“Maak gebruik van uw stemrecht”

De gemeente is een zeer belangrijke speler in het politieke krachtenveld. Er zijn veel taken de afgelopen jaren naar de gemeente overgeheveld. Echter de opkomst komt amper boven de 50% uit. Mijn pleidooi is dat moet omhoog. Er zijn veel zaken die u direct raken. Denk bijvoorbeeld maar aan de zorg. Maar ook veel andere onderwerpen als veiligheid, vergunningen huisvesting en werkgelegenheid. Maak gebruik van uw stemrecht, niet klagen maar meedoen.

Ook politieke partijen kunnen een tandje bijzetten. De z.g. verweving tussen B&W en gemeenteraad (twee zelfstandige bestuursorganen) baart mij wel eens zorgen. Het kan niet zo zijn dat de raad meeloopt aan het handje van het college. Ik begrijp het wel als je een partijgenoot in het college hebt zitten. Maar het moet niet te klef worden. Koester de eigenstandige rol. Voorkom daarmee het is “één potnat argument”

Na bijna 40 jaar politiek bezig te zijn geweest voor D66 moet ik constateren dat ons land een prima democratie is. Maar er kan ook nog wel wat vernieuwd worden.

Daar hebben we uw stem voor nodig.

Grieko van Dijk