Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 januari 2018

Visie en Plan Onderwijshuisvesting

In de politieke markt van 9 januari lag de visie op de onderwijshuisvesting en het integraal huisvestingsplan ter bespreking. Lees hieronder de inbreng van Thom de Vries.

Visie onderwijshuisvesting

Een vernieuwde visie op onderwijshuisvesting en het integraal huisvestingsplan zijn klaar. D66 is blij met de opgestelde visie en de kansen die dit biedt voor goed onderwijs in de toekomst. D66 vecht namelijk voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen. Op gemeentelijk niveau zijn we beperkt tot de huisvesting daarvan. Wij onderschrijven de uitgangspunten die in deze visie zijn opgenomen.

Bijvoorbeeld het uitgangspunt renovatie vóór nieuwbouw:
In november 2016 had D66 een thema-avond georganiseerd over renovatie schoolgebouwen. Stichting Mevrouw Meijer verzorgde de presentatie en de conclusie was dat verbouw ook goedkoper is dan nieuwbouw: Daarnaast zijn er nog drie andere motieven voor behoud: cultuurhistorie, functionaliteit, duurzaamheid.

Óók zijn wij zeer content met het punt “Inzetten op duurzaamheid”.
Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen, zullen we hiervoor onze uiterste best moeten doen. D66 is blij dat dit ook verankerd is in deze visie.

Kleine scholen

Verder zijn er in onze gemeente behoorlijk veel kleine scholen. Als D66’er en leerkracht begrijp ik het standpunt over kleine scholen erg goed. Kwaliteit staat hierbij op één. Er zijn in de gemeente al goede voorbeelden van samenwerkingsscholen in kleine kernen te vinden. Bijvoorbeeld De Lepelaar is Scheerwolde of de Lisdodde in Wanneperveen. Hoewel een kern ook bruisend kan blijven zonder school, vinden we het van belang dat onderwijs in de kernen gewaarborgd blijft. Fusies en andere samenwerkingsscholen in de overige kernen zien wij daarom ook zeker zitten.

Goed onderwijs is in handen van de scholen, de samenwerking met ouders en andere partners én de bevlogen leerkrachten. Daarnaast is het belangrijk dat de financiële middelen die er zijn, ook echt terecht komen bij het onderwijs zelf. We hebben te maken met verouderde gebouwen en leegstand, waardoor scholen hoge energiekosten hebben. Middels deze visie wordt dit aangepakt, zodat scholen een lagere energierekening hebben en er meer geld overblijft voor goed onderwijs. Dat vindt D66 erg goed. Onze complimenten voor de wethouder.

Integraal huisvestingsplan

Het Integraal Huisvestingsplan is in gezamenlijkheid tot stand gekomen met de schoolbesturen. De huidige situatie is goed in kaart gebracht en er ligt nu een gedegen plan om de schoolgebouwen de komende jaren aan te pakken. Geen ad hoc aanvragen, maar een visie voor de lange termijn. Prima.

Zoals ook vermeld bij de visie op het onderwijs huisvestingplan, juicht D66 de plannen voor duurzaamheid en bijna energie neutraal bouwen toe. Bij het vorige agendapunt werd ruimschoots nog ingehaakt op de kleine scholen. Met de regel dat dit niet wenselijk zou zijn. Wat mij betreft slaat de regel op de volgende situatie. Als er twee scholen in de kernen zijn met 80 leerlingen. Heb je twee gebouwen met tweemaal energiekosten. Dus als we over duurzaamheid praten, lijkt mij het juist wenselijk om scholen samen.

’t PuzzelsTuk

Wat ’t PuzzelsTuk betreft is D66 blij dat er nu vier scenario’s worden uitgewerkt, zodat de raad daar een afgewogen keuze in kan maken. Wanneer verwacht de wethouder dat dit stuk naar de raad komt?

Voortgezet Onderwijs

Tot slot voorzitter, het voortgezet onderwijs. De bestuurlijke fusie tussen CSG Eekeringe en R.S.G. Tromp Meesters is een voorbeeld van goede samenwerking. Het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland verdient goede lesgebouwen en D66 is zeer positief over de gemaakte plannen.

Wij vinden het integraal huisvestingsplan een zeer goed plan, waarvoor de wethouder complimenten verdiend.