Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 november 2017

Motie Lelystad Airport op D66-congres aangenomen

Congres 106 in Leeuwarden

Op zaterdag 18 november vond het D66 Congres in Leeuwarden plaats. Steenwijkerland was op dit congres ook goed vertegenwoordigd. In aanloop tot het congres heeft burgerraadslid Thom de Vries een Actuele Politieke Motie ingediend, genaamd Lelystad Airport. Met daarin het verzoek aan de Tweede Kamerfractie van D66 om ervoor te zorgen dat er eerst het luchtruim wordt heringedeeld, voordat er meer vliegbewegingen plaats zullen vinden van af Lelystad Airport.

Deze motie werd ondersteund door meer dan 20 fracties uit de provincies Friesland, Overijssel, Drenthe en Gelderland. Daarnaast steunden de Statenfracties van de desbetreffende provincies de motie ook.  Na een korte overtuigende pitch werd er in de plenaire zaal over gestemd en is de motie ruimschoots aangenomen.

De Tweede Kamerfractie is nu aan zet!

Actuele Politieke Motie

Het D66 congres op zaterdag 18 november 2017 bijeen te Leeuwarden,

constaterende dat:

 • er veel verschillende actiegroepen zijn die omwille van de overlast strijden voor hogere vliegroutes en ontevreden zijn over de transparantie van het proces;
 • oud-staatssecretaris Dijksma op 17 oktober 2017 heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de MER;
 • er diverse alternatieve routes door luchtvaartexperts zijn aangereikt, waar niet op ingegaan is;
 • er op 26 oktober 2017 een nieuw kabinet is beëdigd met een nieuw ministerie van I&W;
 • de staatssecretaris van het ministerie van I&W van D66-huize is;
 • op 2 november 2017 de internetconsultatie over Lelystad Airport is gesloten;
 • er ruim 6500 reacties zijn ingediend op de internetconsultatie van ministerie van I&W;
 • er op korte termijn een Kamerdebat plaatsvindt waar de internetconsultatie een belangrijke rol in zal moeten spelen;

overwegende dat:

 • fracties van D66 uit Noord(oost) Nederland hun zorgen hebben geuit richting de fractie van de Tweede Kamer;
 • D66 streeft naar een transparante overheid en daar in dit proces geen sprake van is;
 • D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur;
 • het paracentrum Teuge door de huidige routes zal moeten sluiten en daardoor luchthaven Teuge een exploitatierisico loopt;
 • de motie in de Tweede Kamer van Kamerlid Jetten van 4 oktober 2017, waarin verzocht wordt om een spoedige herindeling, niet ver genoeg gaat om overlast zoveel mogelijk te beperken;
 • er twaalf fracties zijn die deze motie steunen;

verzoekt:

 • De Tweede Kamerfractie van D66 om er voor te zorgen dat de extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport niet eerder plaatsvinden dan dat het luchtruim is heringedeeld op een wijze dat overlast tot een minimum is beperkt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Lelystad Airport – D66 Website

Artikel Omroep Flevoland 

Update februari 2018: Uitstel Lelystad Airport