Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 oktober 2017

Minze Leistra in gesprek over de ‘Regio Zwolle Monitor’

Al vijf jaar bestaat in onze regio de ‘Regio Zwolle Monitor’. Op 10 oktober vond in Zwolle een dialoog plaats, waar ons fractielid Minze Leistra aan deel nam. Dit deed hij vanuit het onderwijs, maar ook zeker met de bril van Steenwijkerland op. Het doel van deze monitor is om inzichtelijk te maken wat de economische, maatschappelijke, sociale en ecologische situatie is in de regio. Welke factoren spelen een rol bij welzijn en welvaart van een regio? Wat springt eruit?

Participeer actief in ‘Regio Zwolle’

Aan de hand van de monitor werd op 10 oktober ingegaan op de vraag wat de kansen en uitdagingen zijn van de regio. Wat is er nodig om de regio aantrekkelijk te houden voor ondernemers uit de ‘Regio Zwolle’. Onderwijs en overheid gingen samen in dialoog en ze brachten de kansen en mogelijkheden voor de regio verder in kaart. Door ervaringen en inzichten uit te wisselen ontstond inzicht in de mogelijke uitdagingen, daarmee ontstond ook inzicht in welke acties nodig zijn om invulling te geven aan deze uitdagingen. De uitkomsten worden gepresenteerd op het jaarlijkse Regiocongres in Zwolle.

D66 Steenwijkerland is erg voorstander van een versterking van de samenwerking in de regio. Kijk over je eigen (gemeente)grenzen heen en werk samen met buurtgemeenten. Steenwijkerland kan zo meeprofiteren van de groei in regio Zwolle.

Regio Zwolle Monitor