Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 september 2017

D66 stelt vragen over wegafsluiting N333 Blokzijl – Steenwijk

Geacht college,

Vanaf 11 september t/m 7 oktober is de provinciale weg van Blokzijl naar Steenwijk gesloten voor onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om het laatste stukje wegdek te vernieuwen op deze gehele route. Om de bewoners hierover te informeren heeft de provincie dit op 24 augustus 2017 bekend gemaakt. Vervolgens werd op 5 september 2017 een inloopavond van 18.00 tot 20.00 uur gehouden in de Wielewaal te Scheerwolde en dit is vrij kort voor de start van de werkzaamheden.

Op deze avond hebben bewoners hun zorgen gedeeld over de wegafsluiting en dat het Steenwijkerdiep-Noord als sluiproute in gebruik zal worden genomen. Dit in tegenstelling tot de aangegeven omleiding N331-N762-N334. Deze weg is niet toegerust op een grote hoeveelheid verkeer en met oog op de komende maïsoogst levert dit gevaarlijke wegsituaties op. Bewoners hebben deze avond te horen gekregen dat ze hiervoor bij de gemeente moesten zijn.

Op 11 september 2017 is de wegafsluiting van kracht en wordt het Steenwijkerdiep-Noord veelvuldig in gebruik genomen met als resultaat dat:
– er zeer hard wordt gereden;
– men voor elkaar veelvuldig moet uitwijken in de bermen;
– er grote gaten in de bermen ontstaan (10cm+ aan diepte);
– scholieren niet meer veilig over deze route kunnen fietsen.

Op 12 september 2017 knalt een auto aan het Steenwijkerdiep-Noord tegen een boom aan. Bewoners en Plaatselijk Belang uiten hun zorgen bij de gemeente. Vervolgens wordt op 14 september 2017 eenrichtingsverkeer ingesteld op het Steenwijkerdiep-Noord en I.R. Luteijnweg. Het duurt daarna enkele dagen voordat de bewegwijzering aan de I.R. Luteijnweg gereed is.

Wij zijn blij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid heeft genomen om deze verkeersmaatregel in te stellen. Men houdt zich nu grotendeels aan het eenrichtingsverkeer en de veiligheid is verbeterd. We hebben nog een aantal vragen aan het college.

vragen aan het college van B&W:

  1. Had de gemeente niet eerder kunnen anticiperen op de wegafsluiting, door in overleg met de Provincie vooraf de genomen verkeersmaatregel in te stellen?
  2. Is het college zich er van bewust dat het landbouwverkeer de komende periode toeneemt vanwege de maïsoogst en hierdoor het Steenwijkerdiep-Noord intensiever gebruikt gaat worden?
  3. Wat wil het college doen om met oog op de veiligheid, de verslechtering van de weg deze periode tegen te gaan?
  4. Kan handhaving meer aanwezig zijn om toe te zien op naleving van het eenrichtingsverkeer?
  5. Welke afspraken heeft u met de Provincie gemaakt voor het herstel van de schade?
  6. En gaat de Provincie deze schade betalen?

Namens fractie D66-Steenwijkerland

Harrie te Raa
Thom de Vries

UPDATE:
Nieuwsartikel van de Stentor 24-09-2017