Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 juni 2017

Vervolg verslag raadsvergadering 20 juni 2017

Herinrichting

Herinrichting van het agrarische erf Zuiderzeeweg te Blokzijl

Zuinig omgaan met ruimte, dat is voor D66 belangrijk. Tijdens dit agenda-item is er ingegaan op de herinrichting van een erf aan de Zuiderzeeweg te Blokzijl. Een nieuwe veestal met de daarbij horende technologische vernieuwing is een positieve ontwikkeling.  Echter heeft Harrie te Raa namens D66 aandacht gevraagd voor het feit dat de bebouwingshoeveelheid in Steenwijkerland weer toeneemt, doordat de oude verlaten stallen niet afgebroken worden.  Tegelijkertijd worden de oude gebouwen niet meer volgens hun bestemming gebruikt. De wethouder kon meedelen dat dit allemaal volgens onze regels is. Wij hebben aangekondigd met een motie hier tijdens de vergadering over de perspectiefnota, in een breder verband, op terug te zullen komen.

Omgevingsvisie Steenwijkerland

Een visie is een weloverwogen mening over een zaak en hoe die zich zou moeten ontwikkelen. Een omgevingsvisie is dus een uitermate belangrijke en serieus te nemen zaak. Het is een weloverwogen mening is over de omgeving en hoe die zich zal ontwikkelen. Wat is dan een omgeving? Een omgeving is voor iedereen anders. Maar voor iedereen geldt: een omgeving roept een sfeer op waarin je je graag of juist niet graag wilt bewegen.

Zouden Groningers ooit tientallen jaren terug een visie op hun omgeving gehad hebben? Zouden ze dan in de situatie zitten waar ze zich nu in bevinden? Het is de Groningers overkomen. De grond is letterlijk onder ze weggeslagen. De sfeer waarin zij zitten is niet de sfeer waarin je je wilt bevinden. Waar D66 aandacht voor vraagt, is voor problemen die niet ontstaan onder de grond, maar juist er boven. De problemen die ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangen. Wat gaat er gebeuren als we ons hier geen weloverwogen mening/visie over vormen?

Als wij geen visie hebben over de uitbreiding van Lelystad Airport, dan vliegt het vliegverkeer over vele honderden kilometers op slechts 1500-2000 meter horizontaal over land. Het gaat daarbij pal over onze laatste stiltegebieden, natuurgebieden en belangrijke recreatiegebieden. Als we ons hier geen visie/weloverwogen mening over vormen, overkomt ons boven de grond wat de Groningers onder de grond overkomen is

D66 vindt dat het begrip omgeving wat haar betreft best wat ruimer geïnterpreteerd mag worden en dat hierin het vliegverkeer van- en naar Lelystad Airport meegenomen mag worden.

Uitbreiding Halleweg te Sint Jansklooster

Op dit onderwerp heeft D66 aandacht gevraagd voor de positie van landgoed “de Oldenhof”. Deze kan in het gedrang komen door de bouw van een kippenschuur bij een aanliggende boerderij, waar de bedoeling is biologische kippen te houden. Althans zo wordt het voorlopig voorgesteld in het plan, maar er wordt ook ruimte gevraagd om het anders te kunnen doen. Met onze vragen hebben we ons geconcentreerd op wat er niet in de onderbouwing vermeld wordt en de onduidelijke positie van “ de Oldenhof”.  Er werd in de gemeenteraad een principe uitspraak gevraagd voor de bouw. Dit op basis van een geleverde onderbouwing en tekening. D66 is niet mee gegaan in het voorstel om de bouw van de schuur verder uit te werken.