Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 maart 2017

Update vliegtuigen Lelystad Airport

IAF North

Een week geleden in de raadsvergadering kaartte D66 Steenwijkerland dit onderwerp omtrent Lelystad Airport aan. Gezien de beschikbare tijd in de vergadering zijn de vragen niet mondeling toegelicht, maar zijn wij nog in afwachting op een schriftelijke reactie van de wethouder. Wij vinden dit item erg belangrijk en men moet weten waar ze aan beginnen. Vliegen over onze gemeente en de Natura 2000 gebieden moet zeker op gepaste hoogte gebeuren.

Geschiedenis

In 2008 kwam vanuit de Alderstafel Schiphol het voorstel om Lelystad Airport uit te breiden. In 2009 is de Alderstafel Lelystad opgericht, echter nam Overijssel geen zitting hier in en liet zich vertegenwoordigen door provincie Gelderland. Na veel overleg is op 12 maart 2015 het luchthavenbesluit Lelystad genomen, maar Overijssel komt hier niet goed van af. Eind 2016 kwam dit verder in het nieuws en is vanuit Dalfsen de werkgroep opgericht.

Wat is er aan de hand?

Op korte termijn zal er niet veel van te merken zijn, maar op lange termijn zullen er veel vluchten over komen. Boven de Wieden en Steenwijk is een wachtgebied ingesteld, waar vliegtuigen voor hun landing ‘geparkeerd’ worden. Dit gebeurt op 6000 voet (ongeveer 1,8 km). Het uitvliegen naar Lelystad gebeurt op 3000 voet (918 meter). Bij drukte zullen maximaal drie vliegtuigen rondcirkelen, met elk een hoogteverschil van 1000 voet (ongeveer 305 meter). In de wacht zal er constant gas en ‘flaps’ worden gegeven, wat milieu- en geluidsoverlast zal geven. Bij drie vliegtuigen in de wacht, vliegt de onderste maar liefst op zo’n 4000 voet over.

Er wordt door de luchtvaart in dit deel van het luchtruim niet gerekend met absolute hoogte, maar met een drukhoogte. Bij een lage luchtdruk kan dit betekenen dat dit zelfs 3000 voet wordt.

Wat wil D66?

D66 heeft zich door Wim Liesker (kartrekker actiegroep Steenwijkerland) laten informeren over de huidige stand van zaken. Lelystad Airport biedt veel mogelijkheden, ook qua werkgelegenheid. Dat is positief. Wij zijn er echter van overtuigd dat het laag over vliegen, schade toebrengt aan het milieu, geluidsoverlast veroorzaakt en de toeristische sector zal raken. De Natura 2000 gebieden moeten worden ontzien.
Voor het wachtgebied bij Hellendoorn is een alternatief wachtgebied berekend en wij zien graag dat voor Steenwijkerland een onderzoek komt en ook een alternatief plan wordt opgesteld. De vliegtuigen zullen ergens moeten vliegen, maar wél op gepaste hoogte.

Hoe nu verder?

De werkgroep binnen D66 gaat hiermee aan de slag en wij willen dat de bevolking volledig op de hoogte is van dit onderwerp. Wij denken aan het organiseren van thema-avond met uitleg van deskundigen. Meer informatie volgt.


2017-03-21 Reactie college op raadsvragen: Raadsbrief 2017-14-Lelystad Airport
2017 – 27 februari D66 Stelt vragen over laagvliegende vliegtuigen

2014 – 14 juli Vragen van D66 in de raad over uitbreiding Lelystad Airport