Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 februari 2017

D66 Stelt vragen over laagvliegende vliegtuigen – Airport Lelystad

Laagvliegende vliegtuigen boven Steenwijkerland?

D66 Steenwjkerland gaat tijdens de komende raadsvergadering op dinsdag 28 februari 2017 vragen stellen over een flink aantal laagvliegende vliegtuigen, die straks over onze gemeente vliegen naar Airport Lelystad.

De laatste weken staat dit onderwerp volop in de aandacht, getuige enkele koppen uit de krant. Op 11 februari stonden bijvoorbeeld de volgende koppen in de krant: “Verzet tegen vliegroutes naar Lelystad zoekt steun” en “Bewoners Vechtdal richten burgercomité op tegen hinder Lelystad Airport”. En de koppen van 20 februari waren: “Protest tegen laag vliegverkeer groeit” en “Overijssels Staten willen hogere aanvliegroutes  Lelystad”. Daarnaast heeft De Stentor een video uitgebracht met als titel: “Zo laag komen vliegtuigen voor Lelystad Airport over uw huis vliegen”. De laatste koppen zijn “Vliegtuigen niet laag over Overijssel” en ”Tien gemeenten in actie tegen vliegtuiglawaai.

Geluidshinder en meer vervuiling

Dit laagvliegen heeft geeft niet alleen geluidsoverlast, maar verspilt ook veel extra brandstof vanwege hogere luchtweerstanden. Het luchtruim boven Steenwijkerland wordt ook als zogenaamd wachtgebied  aangewezen vliegtuigen die nog niet mogen landen. Hierdoor is er sprake van extra effect op geluidshinder en milieubelasting.

Onlangs heeft de gemeenteraad van Dalfsen aan de bel getrokken. Zij heeft unaniem een motie aangenomen om samen met andere gemeenten in actie te komen, om de negatieve effecten op leefbaarheid en milieu te minimaliseren. Inmiddels komen er ook acties van burgers.

Fractie D66 stelt vragen

D66 Steenwijkerland wil weten wat het college van B & W nu gaat doen. Op 6 maart 2017 is er een overleg van tien gemeenten gepland om de gezamenlijke aanpak te bespreken. Steenwijkerland zou hier ook aan deelnemen.

D66 wil ook graag weten wat het college in dat overleg gaat inbrengen. Verder vraagt D66 wat het college er vindt dat wij lokaal investeren in duurzame energie (o.a. met zonnepanelen), terwijl boven ons hoofd de energie wordt verspild. Ten slotte rekent D66 er op dat het college de gemeenteraad en de bevolking actief informeert over de aanpak.

Dit onderwerp kwam eerder ter sprake en in juli 2014 heeft D66 Steenwijkerland ook raadsvragen over dit onderwerp gesteld.


Zie ook:

Bericht van D66 Dalfsen
Artikel: “Overijsselse staten willen hogere aanvliegroutes
Petitie Aanvliegroute: kan hoger, moet hoger