Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 februari 2017

Jaaroverzicht 2016 D66 Steenwijkerland

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht D66 Steenwijkerland 2016

In onze algemene ledenvergadering van 9 februari jongstleden, deed de voorzitter verslag van de activiteiten in 2016. We zetten hier het jaaroverzicht 2016 nog even op een rijtje. Klik op de afbeelding onderaan deze tekst om het jaar in één overzicht te bekijken.

4 februari 2016:

Was de jaarlijkse ledenvergadering, waarop penningmeester Tom Dams niet aanwezig kon zijn en liet weten te gaan verhuizen in verband met zijn nieuwe baan, dus er moest een nieuwe penningmeester gevonden worden. Niemand meldde zich aan, waarop Frans Schuringa zich beschikbaar stelde (korte tijd later wilde Henk Houter deze taak wel op zich nemen voor een of twee jaar).

7 april 2016:

Hebben we een grote bos bloemen hebben naar wethouder Mirjam Bakker in Sneek gebracht, als dank voor de coaching van onze fractie. De gespreksrondes onder haar leiding hebben zeker bijgedragen tot herstel van het onderlinge vertrouwen binnen de fractie.

20 mei 2016

Vond de fietsestafette plaats, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van D66.
Onze fractievoorzitter Jan Willem van Dalen fietste mee, een heel stuk dwars door de provincie Overijssel.

7 juli 2016

Was er een extra ledenvergadering, om een nieuwe voorzitter te kiezen. Aad van der Linde nam afscheid, met een gezellig boottochtje en etentje in Hollands Venetië in Giethoorn. Er waren twee kandidaten om hem op te volgen: Alex-Jan de Jong en Jos Mooijweer. Jos werd gekozen.

31 augustus 2016

Nam burgemeester Marja van der Tas afscheid, daarbij waren wij ook aanwezig.

 

8 oktober 2016

Organiseerde D66 Zwolle een mini-congres over decentrale samenwerking in de regio Zwolle. Jos Mooijweer en Henk Houter zijn daar geweest, en Jos heeft zich aangemeld voor een werkgroep.

11 oktober 2016

Ging Harrie te Raa raadslid Anne Lok vervangen, omdat zij met zwangerschapsverlof ging.

29 en 30 oktober 2016

Op 29 en 30 oktober was in Amsterdam het Jubileumcongres van D66. Daar werd ons lid Emmy Elgersma gekozen tot lid van de besluitvormingscommissie. In de gemeenteraad trakteerde D66 op taart met “D66 50 jaar” erop, wat best in de smaak viel.

3 november 2016

We organiseerden op 3 november een thema-avond over Nieuw leven voor na-oorlogse scholen, door Mevrouw Meijer, alias Wilma Kempinga. Heel vaak is er van oude schoolgebouwen een goed functionerende “nieuwe” school te maken, tegen redelijke kosten, was de verrassende uitkomst.

21 november 2016

Namen we deel aan een overleg van de besturen van de coalitiegenoten in Steenwijkerland, dus BGL, CDA, CPB en D66, een aardig initiatief van de CPB. We kwamen overeen in te zetten op een hoger percentage stemmers bij de komende verkiezingen, dus meer bekendheid daaraan te geven op verschillende fronten, deels ook een taak van de gemeente.

15 december 2016

Werd de tweeling Berber en Anne van Anne Lok geboren; een delegatie gaat 6 februari op kraambezoek. (We zijn daar geweest, het gaat moeder en dochters goed.)

Verder

Willen we proberen D66 plaatselijk wat meer op de kaart te zetten. Daartoe zijn we in gesprek met Cindy van der Helm van ZZindi Corporate Communicatie. Hopelijk komt daar over enige tijd een plan van aanpak uit voort.