Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juli 2016

Politieke Markt van 14 juni

Fuut met jongen

Naast veel hamerstukken waren er ook bespreekstukken.

Onze fractievoorzitter Jan Willem van Dalen stelde de vraag waarom stukken voor de raad soms lang in het gemeentehuis blijven liggen voordat ze bij de raadsleden aankomen. Er is een wettelijke termijn hiervoor, dus waarom houdt onze gemeente zich daar niet aan? Het antwoord: zo is hier nu eenmaal de procedure, was zeer onbevredigend. Hopelijk komt er toch verbetering in.

Inkoop huishoudelijke hulp

Het voorstel van het college voor de inkoop van huishoudelijke hulp (naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak hierover van 18 mei) zal wel aangenomen worden. Er wordt gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke oplossing, waar D66 en de andere partijen het mee eens zijn.

De Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio IJssel-Vecht en Noord-Veluwe 2016-2019 stond als punt op de agenda. Hier is goed geluisterd naar de verschillende belanghebbenden en hun adviezen zijn grotendeels verwerkt en meegenomen.

Ook D66 stemt met de plannen in en is hierover heel positief, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Loswal Giethoorn

Erg wrang is de zaak over de loswal in Giethoorn, waar de bewoners al jaren last van hebben. Wonen en werken zijn hier onverenigbaar. Inspreker Pennings (bewoner) gaf een beeld van de nooit gehonoreerde acties van de bewoners in de voorafgaande jaren: de gemeente wil niet handhaven, zelfs tegen uitspraken van de Raad van State in. Wethouder Wagteveld zegt dat er minstens twee jaar nodig is voor het vinden van een nieuwe locatie. Ook met vragen van ons burgerraadslid Niels van Felius had de wethouder het moeilijk….