Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 maart 2016

Politieke Markt van 15 maart 2016

Lammetjes

Verslag Politieke Markt 15 maart 2016

Er is tijdens de politieke markt wederom veel besproken. Om kort een idee te geven wat besproken is, volgt hier een opsomming:

  • Voorbereidingskrediet fusieschool Giethoorn (wethouder Frantzen):
    de fracties zijn het unaniem eens hierover; er is zoveel te doen geweest over deze school, nu vooruit!
  • Bestemmingsplan Eikenhof Paasloo (wethouder Brus):
    de ondernemer is tot overeenstemming gekomen met de omwonenden over de beoogde uitbreiding van de camping, die enigszins aangepast is. De gemeenteraad stemt hiermee in. Het is een schoolvoorbeeld van hoe men in goed overleg tot overeenstemming kan komen.
  • Aanzet tot een visie op onderwijshuisvesting:
    D66 is het eens met de uitgangspunten in dit stuk, en is enthousiast over de verbinding hierin tussen onderwijs en sociaal domein, de samenwerking, het medegebruik van onderwijslocaties en de duurzaamheid.

De besluitenlijst van deze politieke markt zijn via deze link te vinden op de gemeentelijke website: